งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการหลังจากแข่งขันเสร็จสิ้น
แต่ละโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแต่ละกิจกรรมถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ทำการแก้ไขในระบบตามกำหนดการ
**************************************************
**************************************************
หลังจาก โอนข้อมูลไประดับภาคแล้วสามารถติดตามข่าวสาร
การจัดการแข่งขันระดับภาคได้จากเว็บไซต์ระดับภาค


https://central68.sillapa.net/
 
 
 
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
 
 
1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         29 พฤศจิกายน 2561
 3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค    5 - 10 ธันวาคม 2561
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
 6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม   25 - 27 ธันวาคม 2561
                                                 
หัวข้อแกะสลักผัก และผลไม้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กลุ่ม 1
แข่งขันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


"'งานแกะสลัก หัตถกรรม สรรค์สร้างวัฒนธรรมไทย"

 
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07:04 น.
**************************
คอมพิวเตอร์

**************************
ขอเชิญกรรมการตัดสินตามรายชื่อในหนังสือ ทั้ง 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม
และจัดหาทรัพยากรในการแข่งขัน วันที่ 9 พ.ย.2561 เวลา 13.00 น.

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน 9 พ.ย.61


คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการจัดการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
spec เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน


**************************
หุ่นยนต์

**************************
ขอเชิญครูผู้ฝึกสอน รายการหุ่นยนต์ ร่วมประชุม
หนังสือ เชิญประชุม หุ่นยนต์
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:49 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
รายละเอียดการเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน

-----------------------------------------------------------------------------------
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน คลิก 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู  คลิก
แบบฟอร์มยกเลิกการประกาศผลบนเว็บ(สำหรับ ศูนย์จัดการแข่งขัน) คลิก
แผนที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม(ปรับปรุง)


ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่(ปรับปรุง)


************************************
ข่าวประกาศจากศูนย์ ภาษาต่างประเทศ

ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่เข้าแข่งขันภาษาต่างประเทศที่ 2 (จีน /ญี่ปุ่น)ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน และ นำเอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาในวันแข่งเนื่องจาก ถ้าผู้แข่งขันขาดคุณสมบัติ หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขัน สามารถดูได้จาก
http://www.sillapa.net/rule61/english-68.pdf


คุณสมบัตินักเรียนที่แข่งขันภาษาอังกฤษ คือ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นานเกิน     6 เดือน
*********************************

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,497
จำนวนนักเรียน 3,702
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,325
จำนวนกรรมการ 720
ครู+นักเรียน 6,027
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,747
ประกาศผลแล้ว 213/223 (95.52%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 62
สัปดาห์ที่แล้ว 99
เดือนนี้ 41
เดือนที่แล้ว 58
ปีนี้ 2,151
ทั้งหมด 200,225