งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 11 พ.ย. 2561 9.00-11.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 11 พ.ย. 2561 9.00-11.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย 11 พ.ย. 2561 8.30-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย 11 พ.ย. 2561 8.30-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 พ.ย. 2561 8.30-15.30
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 11 พ.ย. 2561 8.30-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 11 พ.ย. 2561 8.30-12.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 11 พ.ย. 2561 8.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]