สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนวัดนาวง 41 78 62
2 001 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 333 218
3 002 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 139 110
4 004 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 74 69
5 007 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 266 169
6 008 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 408 237
7 010 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 143 75
8 012 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 177 111
9 013 โรงเรียนปทุมวิไล 130 341 200
10 015 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 291 183
11 017 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 371 252
12 021 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 35 23
13 022 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 364 221
14 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 66 48
15 006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 335 164
16 009 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 6 9 6
17 011 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 39 19
18 005 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 0 0 0
19 014 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 23 17
20 023 โรงเรียนสามโคก 29 64 44
21 018 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 134 87
22 019 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0
23 020 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 7 12 10
รวม 1497 3702 2325
6027

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]