ข่าวสาร จาก ศูนย์จัดการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์
**************************
คอมพิวเตอร์

**************************
ขอเชิญกรรมการตัดสินตามรายชื่อในหนังสือ ทั้ง 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม
และจัดหาทรัพยากรในการแข่งขัน วันที่ 9 พ.ย.2561 เวลา 13.00 น.

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน 9 พ.ย.61


คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการจัดการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
spec เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน


**************************
หุ่นยนต์

**************************
ขอเชิญครูผู้ฝึกสอน รายการหุ่นยนต์ ร่วมประชุม
หนังสือ เชิญประชุม หุ่นยนต์
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:49 น.