สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้  111  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 147 เหรียญ 
อันดับที่ 2  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ได้  94  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้  94  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ปทุมวิไล ได้  71  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  52  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 6  หอวัง ปทุมธานี ได้  51  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้  41  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 8  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้  38  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้  29  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บัวแก้วเกษร ได้  26  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ได้  22  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้  21  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 14  วัดนาวง ได้  9  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” ได้  9  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ้านใหม่วัฒนา ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 18  มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 19  นภสรณัฐนนท์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สามโคก ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ