งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 10 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-17.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 และ 243 10 พ.ย. 2561 09.00-1ุ6.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 และ 246 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 และ 233 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 และ 235 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี หอประชุมนิลุบล 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีบุษยาภิรมย์ 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 และ 113 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 และ 115 10 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดม อบจ. และ สนามบาสเก็ตบอลโรงยิม 11 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ลงทะเบียนโดม อบจ. และ สนามบาสเก็ตบอลโรงยิม 11 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดม อบจ. และสนามฟุตบอลที่โล่ง 10 พ.ย. 2561
11 พ.ย. 2561
09.00-17.00 วันที่ 10 พ.ย.61 ประดิษฐ์อุปกรณ์ วันที่ 11 พ.ย.ุุ61 ดำเนินการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]