ข่าวสาร จาก ศูนย์จัดการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                 
หัวข้อแกะสลักผัก และผลไม้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กลุ่ม 1
แข่งขันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


"'งานแกะสลัก หัตถกรรม สรรค์สร้างวัฒนธรรมไทย"

 
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07:04 น.