สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 54 39 20 113
2 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 42 21 29 92
3 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 41 29 18 88
4 ปทุมวิไล 15 23 15 53
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 13 15 43
6 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 9 10 5 24
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 9 5 12 26
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 7 18 8 33
9 หอวัง ปทุมธานี 5 15 19 39
10 บัวแก้วเกษร 5 6 5 16
11 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 3 3 8 14
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 5 6 13
13 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 2 0 0 2
14 บ้านใหม่วัฒนา 1 0 2 3
15 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 0 0 1
16 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 0 2 4 6
17 วัดนาวง 0 2 0 2
18 นภสรณัฐนนท์ 0 1 0 1
19 ชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 0 0 4 4
20 สามโคก 0 0 0 0
21 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 0 0 0 0
รวม 211 192 170 573

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]