งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.3 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.3 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.2 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.2 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.6 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.7 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.4 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.5 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ระหว่าง ฝ.5 กับ ฝ.7 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง ฝ.9 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง ฝ.8 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ห้อง เต็นท์ข้างหอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารฝึกงาน ห้อง เต็นท์ข้างหอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รับลงทะเบียน 7.30 เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]