งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 10 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 10 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 10 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 10 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 11 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง316
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 11 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง316
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 11 พ.ย. 2561 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 พ.ย. 2561 09.00-10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214 11 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ถ้าการเเข่งขันยังไม่สิ้นสุด อาจต่อเวลาในช่วงบ่าย
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 216 11 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ถ้าการเเข่งขันยังไม่สิ้นสุด อาจต่อเวลาในช่วงบ่าย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]