แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 111 75% 28 18.92% 8 5.41% 1 0.68% 148
2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 94 65.28% 30 20.83% 13 9.03% 7 4.86% 144
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 94 68.12% 30 21.74% 6 4.35% 8 5.8% 138
4 โรงเรียนปทุมวิไล 130 71 56.8% 29 23.2% 17 13.6% 8 6.4% 125
5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 52 52% 15 15% 20 20% 13 13% 100
6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 51 39.84% 38 29.69% 28 21.88% 11 8.59% 128
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 41 40.59% 29 28.71% 16 15.84% 15 14.85% 101
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 38 55.07% 16 23.19% 9 13.04% 6 8.7% 69
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 29 31.52% 20 21.74% 29 31.52% 14 15.22% 92
10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 26 46.43% 10 17.86% 9 16.07% 11 19.64% 56
11 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 22 32.84% 13 19.4% 14 20.9% 18 26.87% 67
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 21 30% 23 32.86% 11 15.71% 15 21.43% 70
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 13 41.94% 13 41.94% 4 12.9% 1 3.23% 31
14 โรงเรียนวัดนาวง 41 9 24.32% 13 35.14% 11 29.73% 4 10.81% 37
15 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 9 23.08% 12 30.77% 9 23.08% 9 23.08% 39
16 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
19 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 6 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
20 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
21 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]