งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 

 
 

 


          

        

        

       

      
 

 
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขยายโอกาสทางการศึกษา ม. 1-3
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
สามารถส่งโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ส่งมาที่  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงแสน                 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140      
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล โทรศัพท์ 089-6137709 
 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:43 น.
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเล่มโครงการทุกประเภททุกระดับ  ให้สถานที่จัดการแข่งขัน 
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   โรงเรียนวัดบางหลวง  เลขที่ 66 หมู่ 6  ตำบลบางหลวง          
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายธเนศ ปานอุทัย  โทรศัพท์ 089-8367441
 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:30 น.
กำหนดส่งเอกสารโครงงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เท่านั้น

ส่งมาที่  โรงเรียนวัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.อนวัช นกดารา  โทรศัพท์ 094-4896906             
 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:20 น.
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนถึงวันวันแรกของการแข่งขัน  ทั้งนี้  สามารถส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   นายอธิกานต์  สักคุณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม               
          เลขที่ 4 หมู่ 1  ตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140
โทรศัพท์ 085-3786566
 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:52 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,947
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 388
เมื่อวาน 13,186
สัปดาห์นี้ 48,575
สัปดาห์ที่แล้ว 65,784
เดือนนี้ 72,567
เดือนที่แล้ว 21,027
ปีนี้ 93,684
ทั้งหมด 93,684