ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 109 45 30 23 184
2 สพป. สมุทรสาคร 107 48 25 19 180
3 สพป. ระยอง เขต 1 107 47 30 16 184
4 สพป. ชลบุรี เขต 1 105 48 29 17 182
5 สพป. ชลบุรี เขต 3 104 56 19 23 179
6 สพป. นครปฐม เขต 2 103 39 27 23 169
7 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 46 23 25 167
8 สพป. ราชบุรี เขต 2 98 40 35 23 173
9 สพป. ตราด 97 58 21 15 176
10 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 58 25 27 179
11 สพป. ราชบุรี เขต 1 95 60 30 23 185
12 สพป. ปทุมธานี เขต 2 94 50 25 28 169
13 สพป. กรุงเทพมหานคร 94 46 21 12 161
14 สพป. ชลบุรี เขต 2 92 51 21 25 164
15 สพป. จันทบุรี เขต 1 91 48 28 25 167
16 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89 43 35 30 167
17 สพป. ชัยนาท 88 58 28 27 174
18 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 49 21 25 158
19 สพป. ปทุมธานี เขต 1 86 44 28 21 158
20 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 44 36 30 165
21 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 61 24 24 169
22 สพป. ระยอง เขต 2 84 51 26 23 161
23 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 45 29 24 158
24 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 68 31 24 182
25 สพป. นนทบุรี เขต 2 81 60 23 27 164
26 สพป. ลพบุรี เขต 1 80 61 29 25 170
27 สพป. นครปฐม เขต 1 80 49 39 23 168
28 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 52 32 18 162
29 สพป. สระแก้ว เขต 1 78 49 20 25 147
30 สพป. อ่างทอง 77 57 29 25 163
31 สพป. สระแก้ว เขต 2 77 47 37 25 161
32 สพป. สระบุรี เขต 2 72 69 29 30 170
33 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 71 53 26 24 150
34 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71 51 32 30 154
35 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 69 56 32 25 157
36 สพป. ลพบุรี เขต 2 68 59 34 30 161
37 สพป. นครนายก 67 50 37 18 154
38 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 55 35 29 155
39 สพป. จันทบุรี เขต 2 64 59 29 28 152
40 สพป. สระบุรี เขต 1 64 49 33 20 146
41 สพป. เพชรบุรี เขต 1 62 51 31 15 144
42 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 62 44 35 25 141
43 สพป. นนทบุรี เขต 1 61 55 34 28 150
44 สพป. สมุทรสงคราม 61 42 35 28 138
45 สพป. สิงห์บุรี 60 55 28 27 143
46 สพป. เพชรบุรี เขต 2 59 53 28 29 140
47 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 55 45 43 32 143
48 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 52 62 32 24 146
รวม 3,895 2,486 1,409 1,162 8,952