ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. กรุงเทพมหานคร 11 4 11 26 94 46 21 12 161
2 สพป. ราชบุรี เขต 2 10 5 6 21 98 40 35 23 173
3 สพป. ชลบุรี เขต 1 10 3 9 22 105 48 29 17 182
4 สพป. สมุทรสาคร 9 12 4 25 107 48 25 19 180
5 สพป. ตราด 9 7 11 27 97 58 21 15 176
6 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 9 4 10 23 88 49 21 25 158
7 สพป. ชลบุรี เขต 3 8 11 7 26 104 56 19 23 179
8 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 8 10 7 25 109 45 30 23 184
9 สพป. ระยอง เขต 1 8 6 11 25 107 47 30 16 184
10 สพป. ชลบุรี เขต 2 8 6 6 20 92 51 21 25 164
11 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 7 8 5 20 84 45 29 24 158
12 สพป. นครปฐม เขต 1 7 7 7 21 80 49 39 23 168
13 สพป. นครปฐม เขต 2 7 6 6 19 103 39 27 23 169
14 สพป. จันทบุรี เขต 1 6 9 6 21 91 48 28 25 167
15 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 6 9 4 19 85 44 36 30 165
16 สพป. ราชบุรี เขต 1 6 5 7 18 95 60 30 23 185
17 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6 3 3 12 78 52 32 18 162
18 สพป. ปทุมธานี เขต 2 6 2 6 14 94 50 25 28 169
19 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 9 5 19 98 46 23 25 167
20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 6 4 15 96 58 25 27 179
21 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 5 3 8 16 83 68 31 24 182
22 สพป. ปทุมธานี เขต 1 4 6 4 14 86 44 28 21 158
23 สพป. ชัยนาท 4 5 6 15 88 58 28 27 174
24 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4 3 8 15 84 61 24 24 169
25 สพป. สระแก้ว เขต 2 4 2 3 9 77 47 37 25 161
26 สพป. นนทบุรี เขต 2 3 5 5 13 81 60 23 27 164
27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3 5 1 9 89 43 35 30 167
28 สพป. สระบุรี เขต 2 3 5 1 9 72 69 29 30 170
29 สพป. อ่างทอง 3 4 1 8 77 57 29 25 163
30 สพป. เพชรบุรี เขต 1 3 3 6 12 62 51 31 15 144
31 สพป. จันทบุรี เขต 2 3 3 4 10 64 59 29 28 152
32 สพป. สระแก้ว เขต 1 3 3 3 9 78 49 20 25 147
33 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 3 2 3 8 71 53 26 24 150
34 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 2 8 3 13 69 56 32 25 157
35 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 2 5 2 9 55 45 43 32 143
36 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 2 4 2 8 71 51 32 30 154
37 สพป. สิงห์บุรี 2 4 2 8 60 55 28 27 143
38 สพป. ลพบุรี เขต 2 2 2 2 6 68 59 34 30 161
39 สพป. สมุทรสงคราม 2 1 2 5 61 42 35 28 138
40 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 2 1 1 4 52 62 32 24 146
41 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2 0 1 3 65 55 35 29 155
42 สพป. นนทบุรี เขต 1 1 5 1 7 61 55 34 28 150
43 สพป. ระยอง เขต 2 1 2 3 6 84 51 26 23 161
44 สพป. นครนายก 1 2 3 6 67 50 37 18 154
45 สพป. ลพบุรี เขต 1 1 2 2 5 80 61 29 25 170
46 สพป. สระบุรี เขต 1 1 1 1 3 64 49 33 20 146
47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 1 1 1 3 59 53 28 29 140
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1 0 1 2 62 44 35 25 141
รวม 219 219 215 653 3,895 2,486 1,409 1,162 7,790