สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ชลบุรี เขต 1 ได้  136  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 229 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ชลบุรี เขต 3 ได้  132  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้  130  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 216 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สมุทรปราการ เขต 1 ได้  128  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. นครปฐม เขต 2 ได้  128  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. ระยอง เขต 1 ได้  127  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. สมุทรสาคร ได้  123  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 206 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. ปทุมธานี เขต 2 ได้  122  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. กรุงเทพมหานคร ได้  118  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. ราชบุรี เขต 2 ได้  118  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 206 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. ราชบุรี เขต 1 ได้  117  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. จันทบุรี เขต 1 ได้  117  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. ตราด ได้  115  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. ชลบุรี เขต 2 ได้  115  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. ชัยนาท ได้  113  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้  110  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. นครปฐม เขต 1 ได้  107  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. ปทุมธานี เขต 1 ได้  106  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. สระแก้ว เขต 2 ได้  106  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 198 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้  105  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สระแก้ว เขต 1 ได้  105  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. ลพบุรี เขต 1 ได้  101  เหรียญทอง  72  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 208 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. สระบุรี เขต 2 ได้  100  เหรียญทอง  75  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 207 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้  100  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ได้  100  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. นนทบุรี เขต 2 ได้  97  เหรียญทอง  79  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ได้  97  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ได้  97  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้  95  เหรียญทอง  81  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ระยอง เขต 2 ได้  95  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. อ่างทอง ได้  93  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 192 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้  90  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. ลพบุรี เขต 2 ได้  88  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ได้  86  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   38  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. นครนายก ได้  84  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. สระบุรี เขต 1 ได้  83  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ได้  82  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. จันทบุรี เขต 2 ได้  81  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ได้  79  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ได้  78  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. นนทบุรี เขต 1 ได้  72  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. เพชรบุรี เขต 1 ได้  72  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. สิงห์บุรี ได้  69  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. เพชรบุรี เขต 2 ได้  68  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 156 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพป. สมุทรสงคราม ได้  68  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 156 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ได้  67  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ได้  67  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 153 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ได้  66  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   46  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ