ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพป. กรุงเทพมหานคร ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป. จันทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป. จันทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป. ชลบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป. ชลบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป. ชลบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป. ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป. ตราด ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป. นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป. นครปฐม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป. นครปฐม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป. นนทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป. นนทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป. ปทุมธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป. ปทุมธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป. ระยอง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป. ระยอง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป. ราชบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป. ราชบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป. ลพบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป. ลพบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป. สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป. สมุทรสาคร ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป. สระบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป. สระบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป. สระแก้ว เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป. สระแก้ว เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป. สิงห์บุรี ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป. อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป. เพชรบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป. เพชรบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]