ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ชลบุรี เขต 1 136 60 33 17 229
2 สพป. ชลบุรี เขต 3 132 67 25 24 224
3 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 130 51 35 23 216
4 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 128 57 25 27 210
5 สพป. นครปฐม เขต 2 128 47 29 23 204
6 สพป. ระยอง เขต 1 127 55 33 17 215
7 สพป. สมุทรสาคร 123 57 26 20 206
8 สพป. ปทุมธานี เขต 2 122 57 30 28 209
9 สพป. กรุงเทพมหานคร 118 55 29 12 202
10 สพป. ราชบุรี เขต 2 118 48 40 25 206
11 สพป. ราชบุรี เขต 1 117 67 40 23 224
12 สพป. จันทบุรี เขต 1 117 54 30 25 201
13 สพป. ตราด 115 66 23 16 204
14 สพป. ชลบุรี เขต 2 115 56 25 25 196
15 สพป. ชัยนาท 113 63 33 27 209
16 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 110 65 29 29 204
17 สพป. นครปฐม เขต 1 107 56 41 24 204
18 สพป. ปทุมธานี เขต 1 106 56 33 21 195
19 สพป. สระแก้ว เขต 2 106 50 42 25 198
20 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 105 68 27 24 200
21 สพป. สระแก้ว เขต 1 105 55 21 25 181
22 สพป. ลพบุรี เขต 1 101 72 35 25 208
23 สพป. สระบุรี เขต 2 100 75 32 30 207
24 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 100 55 40 33 195
25 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 100 50 39 30 189
26 สพป. นนทบุรี เขต 2 97 79 29 28 205
27 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 97 56 26 25 179
28 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 97 50 34 24 181
29 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 95 81 37 26 213
30 สพป. ระยอง เขต 2 95 55 32 23 182
31 สพป. อ่างทอง 93 67 32 26 192
32 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90 58 34 18 182
33 สพป. ลพบุรี เขต 2 88 66 35 30 189
34 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 59 38 31 183
35 สพป. นครนายก 84 56 41 18 181
36 สพป. สระบุรี เขต 1 83 61 40 21 184
37 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 63 33 25 178
38 สพป. จันทบุรี เขต 2 81 68 32 28 181
39 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 60 31 25 170
40 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 59 40 29 177
41 สพป. นนทบุรี เขต 1 72 59 42 29 173
42 สพป. เพชรบุรี เขต 1 72 53 35 16 160
43 สพป. สิงห์บุรี 69 62 31 28 162
44 สพป. เพชรบุรี เขต 2 68 59 29 29 156
45 สพป. สมุทรสงคราม 68 49 39 28 156
46 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 66 37 24 170
47 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67 51 35 25 153
48 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 51 46 32 163
รวม 4,753 2,850 1,603 1,186 9,206