ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. ชลบุรี เขต 3 13 14 9 36
2 สพป. ชลบุรี เขต 1 13 8 11 32
3 สพป. กรุงเทพมหานคร 12 7 13 32
4 สพป. ตราด 12 7 12 31
5 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 11 4 10 25
6 สพป. จันทบุรี เขต 1 10 11 6 27
7 สพป. ชลบุรี เขต 2 10 6 9 25
8 สพป. ราชบุรี เขต 2 10 5 8 23
9 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9 15 8 32
10 สพป. สมุทรสาคร 9 12 5 26
11 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 9 10 6 25
12 สพป. นครปฐม เขต 2 9 8 7 24
13 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 11 10 29
14 สพป. ระยอง เขต 1 8 9 11 28
15 สพป. นครปฐม เขต 1 8 9 10 27
16 สพป. สระแก้ว เขต 2 8 6 6 20
17 สพป. ปทุมธานี เขต 2 8 4 7 19
18 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 7 9 6 22
19 สพป. ปทุมธานี เขต 1 7 6 4 17
20 สพป. ราชบุรี เขต 1 7 5 10 22
21 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 7 3 4 14
22 สพป. สระแก้ว เขต 1 6 8 7 21
23 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 6 7 4 17
24 สพป. ชัยนาท 5 8 8 21
25 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5 4 10 19
26 สพป. จันทบุรี เขต 2 5 4 5 14
27 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 5 3 8 16
28 สพป. นนทบุรี เขต 2 4 6 5 15
29 สพป. สระบุรี เขต 2 4 6 4 14
30 สพป. อ่างทอง 4 5 2 11
31 สพป. เพชรบุรี เขต 1 4 3 7 14
32 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 4 2 3 9
33 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3 6 3 12
34 สพป. ลพบุรี เขต 1 3 2 4 9
35 สพป. นครนายก 3 2 3 8
36 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 2 8 3 13
37 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 2 7 2 11
38 สพป. สิงห์บุรี 2 6 2 10
39 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 2 6 2 10
40 สพป. ลพบุรี เขต 2 2 3 3 8
41 สพป. สระบุรี เขต 1 2 3 3 8
42 สพป. สมุทรสงคราม 2 1 2 5
43 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 2 1 2 5
44 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2 0 1 3
45 สพป. นนทบุรี เขต 1 1 5 2 8
46 สพป. ระยอง เขต 2 1 2 3 6
47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 1 1 1 3
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1 0 1 2
รวม 278 278 272 828

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]