ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 86.67 ทอง 4
5 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.33 ทอง 5
6 อนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 86.33 ทอง 5
7 บ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 7
8 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 8
9 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 81.67 ทอง 9
10 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80.33 ทอง 10
11 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.33 ทอง 10
12 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 12
13 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 12
14 บ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 79.67 เงิน 14
15 วัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79.33 เงิน 15
16 วัดวังหมัน สพป. ชัยนาท 79.33 เงิน 15
17 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.33 เงิน 17
18 วัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 77 เงิน 18
19 สารสาสน์วิเทศบูรพา สพป. ชลบุรี เขต 1 77 เงิน 18
20 วัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 20
21 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 21
22 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 75.67 เงิน 22
23 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 สพป. เพชรบุรี เขต 1 74.33 เงิน 23
24 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.33 เงิน 23
25 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 25
26 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 73.67 เงิน 26
27 วัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 73.67 เงิน 26
28 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 73.67 เงิน 26
29 วัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 72.33 เงิน 29
30 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 71.33 เงิน 30
31 วัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน 31
32 ไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 71 เงิน 31
33 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 33
34 วัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 34
35 วัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 69 ทองแดง 35
36 บ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68.33 ทองแดง 36
37 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67.67 ทองแดง 37
38 วัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 67 ทองแดง 38
39 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 67 ทองแดง 38
40 อนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66.67 ทองแดง 40
41 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 41
42 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 63.67 ทองแดง 42
43 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 43
44 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 44


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 84.33 ทอง 4
5 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 5
6 อนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 5
7 อนุบาลเสริมปัญญา สพป. นครปฐม เขต 1 81.67 ทอง 7
8 อนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 80.67 ทอง 8
9 บ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80.33 ทอง 9
10 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.33 ทอง 9
11 วัดดอนมะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 11
12 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 11
13 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79.33 เงิน 13
14 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 79 เงิน 14
15 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 78.67 เงิน 15
16 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 16
17 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 78.33 เงิน 16
18 อนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 78.33 เงิน 16
19 บ้านคลองร่วม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 19
20 วัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 77.33 เงิน 20
21 วัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77 เงิน 21
22 วัดใหม่ดงสัก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76.67 เงิน 22
23 วัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 76.33 เงิน 23
24 อนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 76.33 เงิน 23
25 วัดนาบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 76 เงิน 25
26 อนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 75.67 เงิน 26
27 บ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.33 เงิน 27
28 บ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 28
29 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 74.67 เงิน 29
30 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 74.67 เงิน 29
31 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 72.67 เงิน 31
32 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.33 เงิน 32
33 อนุบาลบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 72 เงิน 33
34 คลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.67 เงิน 34
35 ธัมมศิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 35
36 บ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 35
37 อุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 37
38 วัดสนามจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69 ทองแดง 38
39 บ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 68.67 ทองแดง 39
40 วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68.67 ทองแดง 39
41 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 68.67 ทองแดง 39
42 วัดประชุมมิตรบำรุง สพป. ระยอง เขต 1 68.33 ทองแดง 42
43 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67.67 ทองแดง 43
44 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 44
45 วัดมูลเหล็ก สพป. ปทุมธานี เขต 1 67 ทองแดง 45
46 อนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66.67 ทองแดง 46
47 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 65.67 ทองแดง 47
48 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60.67 ทองแดง 48


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปะอา สพป. ตราด 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ สพป. สมุทรสาคร 80.16 ทอง 4
5 บ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 78.66 เงิน 5
6 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 78.33 เงิน 6
7 สฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 77.50 เงิน 7
8 บ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 8
9 ชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 76 เงิน 9
10 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.50 เงิน 10
11 วัดสลักเหนือ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 11
12 บ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้ว เขต 1 71.83 เงิน 12
13 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.33 เงิน 13
14 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 71 เงิน 14
15 บ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.33 เงิน 15
16 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 70.33 เงิน 15
17 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 70.33 เงิน 15
18 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 18
19 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65.66 ทองแดง 19
20 บ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65.16 ทองแดง 20
21 วัดห้วยไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 21
22 วัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 64.33 ทองแดง 22
23 อนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 63 ทองแดง 23
24 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 24


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสำเภาทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมุทรมณีรัตน์ สพป. สมุทรสาคร 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 4
5 วัดสำนักกะท้อน สพป. ระยอง เขต 1 85.67 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 6
7 วัดเซิดสำราญ สพป. ชลบุรี เขต 2 85 ทอง 6
8 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 83.33 ทอง 8
9 วัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 9
10 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.33 ทอง 10
11 วัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท 80.33 ทอง 11
12 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 79.67 เงิน 12
13 บ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 79.33 เงิน 13
14 ตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 14
15 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 79 เงิน 14
16 วัดสร้อยฟ้า สพป. ราชบุรี เขต 2 78.67 เงิน 16
17 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 78.33 เงิน 17
18 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.67 เงิน 18
19 บ้านน้ำกร่อย สพป. ระยอง เขต 2 76.33 เงิน 19
20 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 76 เงิน 20
21 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.67 เงิน 21
22 บ้านประจำไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75.67 เงิน 21
23 วัดศรีมงคล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.67 เงิน 21
24 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.67 เงิน 21
25 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 2 75.33 เงิน 25
26 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 75 เงิน 26
27 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 74 เงิน 27
28 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 27
29 บ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 73.67 เงิน 29
30 วัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 73.33 เงิน 30
31 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 73.33 เงิน 30
32 บ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73 เงิน 32
33 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 73 เงิน 32
34 บ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72.67 เงิน 34
35 บ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 72.67 เงิน 34
36 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.67 เงิน 34
37 บ้านหนองมะกอก สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.67 เงิน 37
38 อนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 38
39 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 39
40 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 67.33 ทองแดง 40
41 บ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.67 ทองแดง 41
42 ลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66.67 ทองแดง 41
43 ไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 43
44 วัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 61 ทองแดง 44
45 บ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 - -
46 วัดยาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 93.33 ทอง 4
5 วัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 91.33 ทอง 6
7 วัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 90 ทอง 7
8 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 8
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 9
10 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 87.67 ทอง 10
11 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.33 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 12
13 เทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 12
14 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 86.33 ทอง 14
15 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 85.67 ทอง 15
16 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85.33 ทอง 16
17 บ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 17
18 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 84.67 ทอง 18
19 บ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.33 ทอง 19
20 วัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 20
21 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 83.67 ทอง 21
22 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 83.33 ทอง 22
23 บ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง 23
24 วัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 83 ทอง 23
25 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 82.33 ทอง 25
26 วัดพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 25
27 บ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 ทอง 27
28 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 27
29 วัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง 27
30 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 82 ทอง 27
31 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 27
32 บ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 81.67 ทอง 32
33 บ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.33 ทอง 33
34 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง 34
35 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง 34
36 วัดพิมพาวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง 34
37 สุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 34
38 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 38
39 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 80.33 ทอง 39
40 วัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 80 ทอง 40
41 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 40
42 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 40
43 เทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 40


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง 4
5 วัดบ้านเก่า สพป. ชลบุรี เขต 2 88 ทอง 4
6 วัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 4
7 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง 7
8 บ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87 ทอง 7
9 วัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 7
10 บ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท 85 ทอง 10
11 สุเหร่าจรเข้น้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 10
12 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 10
13 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 13
14 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 84 ทอง 13
15 บ้านนาดี สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 15
16 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83 ทอง 15
17 บ้านช้างเผือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82 ทอง 17
18 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82 ทอง 17
19 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 19
20 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง 19
21 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. เพชรบุรี เขต 2 81 ทอง 19
22 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 22
23 บ้านหนองหัวช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 22
24 วัดดอนเสาเกียด สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 22
25 บ้านกระบกเตี้ย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 25
26 บ้านตะพุนทอง สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 25
27 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79 เงิน 25
28 บ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78 เงิน 28
29 บ้านเหมืองแร่ สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 28
30 ชุมชนวัดบางกะดี สพป. ปทุมธานี เขต 1 75 เงิน 30
31 บ้านซอยสอง สพป. จันทบุรี เขต 1 75 เงิน 30
32 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 30
33 บ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 33
34 บ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 74 เงิน 33
35 วัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74 เงิน 33
36 วัดจำปา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 36
37 วัดมูลจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 73 เงิน 36
38 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 36
39 บ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 39
40 วัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 72 เงิน 39
41 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 1 72 เงิน 39
42 ตลาดคลองสวน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 42
43 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 42
44 วัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต 2 68 ทองแดง 44
45 วัดศรีเมือง สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 44
46 วัดต้นทอง สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 46
47 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 67 ทองแดง 46


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 91 ทอง 4
5 คลองห้า สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 6
7 วัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 7
8 อนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท 88 ทอง 7
9 บ้านหนองมะกอก สพป. เพชรบุรี เขต 2 87 ทอง 9
10 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 9
11 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 86 ทอง 11
12 อนุบาลดำเนินสะดวก สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 11
13 ทับทิมสยาม 03 สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 13
14 วัดท่าข้าม สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 13
15 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 13
16 บ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 16
17 วัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 84 ทอง 16
18 บ้านหนองโป่ง สพป. สระบุรี เขต 2 83 ทอง 18
19 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 18
20 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 20
21 เรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 82 ทอง 20
22 บ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง 22
23 บ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 23
24 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 24
25 วัดหัวถนน สพป. สระบุรี เขต 1 79 เงิน 24
26 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 26
27 วัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 78 เงิน 26
28 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 78 เงิน 26
29 วัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77 เงิน 29
30 วัดบ้านลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 29
31 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 29
32 บ้านลาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 32
33 วัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 76 เงิน 32
34 บ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 75 เงิน 34
35 บ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 34
36 บ้านหนองช้างลง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 36
37 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74 เงิน 36
38 วัดบางสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน 38
39 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 38
40 บ้านลิ้นช้าง สพป. เพชรบุรี เขต 1 72 เงิน 40
41 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 41
42 บ้านแก่งสะเดา สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 41
43 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 43
44 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 43
45 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) สพป. ชลบุรี เขต 1 70 เงิน 43
46 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70 เงิน 43


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 94.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 94.40 ทอง ชนะเลิศ
3 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 92.75 ทอง 4
5 บ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.80 ทอง 5
6 วัดพระศรีอารย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 91.20 ทอง 6
7 บ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 7
8 วัดปลาไหล สพป. สิงห์บุรี 91 ทอง 7
9 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 90 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 89.40 ทอง 10
11 บ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88.60 ทอง 11
12 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87.80 ทอง 12
13 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 87.80 ทอง 12
14 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 87.80 ทอง 12
15 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร 87.40 ทอง 15
16 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 16
17 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.75 ทอง 17
18 บ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 84.50 ทอง 18
19 วัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 19
20 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.40 ทอง 20
21 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.25 ทอง 21
22 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.60 ทอง 22
23 วัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 81.80 ทอง 23
24 บ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.60 ทอง 24
25 วัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 81.40 ทอง 25
26 บ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 81.20 ทอง 26
27 บ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 27
28 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 80.80 ทอง 28
29 สฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 80.80 ทอง 28
30 สุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.80 ทอง 28
31 วัดบางปลา สพป. นครปฐม เขต 2 80.40 ทอง 31
32 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 32
33 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 32
34 บ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 32
35 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.20 เงิน 35
36 วัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.60 เงิน 36
37 วัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 75.50 เงิน 37
38 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 74.40 เงิน 38
39 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 72.40 เงิน 39
40 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70.50 เงิน 40
41 วัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต 2 63.80 ทองแดง 41
42 คลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 88.20 ทอง 4
5 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 5
6 สุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.20 ทอง 6
7 บ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 85.80 ทอง 7
8 วัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.60 ทอง 8
9 บ้านคลองประทุน สพป. ตราด 82.40 ทอง 9
10 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 10
11 บ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 80.20 ทอง 11
12 วัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 12
13 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 13
14 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 14
15 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 75.40 เงิน 15
16 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75.40 เงิน 15
17 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.20 เงิน 17
18 บ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 18
19 วัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74 เงิน 18
20 อนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 73.80 เงิน 20
21 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 73.40 เงิน 21
22 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 73.20 เงิน 22
23 บ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72.20 เงิน 23
24 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 71.80 เงิน 24
25 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 71.60 เงิน 25
26 วัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 71.60 เงิน 25
27 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.80 เงิน 27
28 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.20 ทองแดง 28
29 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 68.20 ทองแดง 28
30 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 68.20 ทองแดง 28
31 บ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 31
32 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66.80 ทองแดง 32
33 อนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 33
34 โคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 65.20 ทองแดง 34
35 วัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 31.40 เข้าร่วม 35
36 วัดบัวงาม สพป. ราชบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 36
37 บ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 26 เข้าร่วม 37


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 91.33 ทอง 4
5 บ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 90.33 ทอง 5
6 บ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 90.33 ทอง 5
7 วัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 87.67 ทอง 8
9 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 87.33 ทอง 9
10 วัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 10
11 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 86.67 ทอง 11
12 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 12
13 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.67 ทอง 13
14 วัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 85.67 ทอง 13
15 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.33 ทอง 15
16 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 16
17 บ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.67 ทอง 17
18 วัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 18
19 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 19
20 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.67 ทอง 20
21 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 83.67 ทอง 20
22 บ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 83.33 ทอง 22
23 วัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 83.33 ทอง 22
24 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 82.33 ทอง 24
25 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 82.33 ทอง 24
26 บ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 26
27 วัดเขาดิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.67 ทอง 27
28 บ้านดอนสูง สพป. ตราด 80.33 ทอง 28
29 บ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.33 ทอง 28
30 บ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80 ทอง 30
31 บ้านวังสิงห์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 30
32 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 30
33 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 30
34 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.67 เงิน 34
35 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77 เงิน 35
36 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.67 เงิน 36
37 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75.67 เงิน 37
38 บ้านแม่คะเมย สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.33 เงิน 38
39 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 39
40 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 74.33 เงิน 40
41 บ้านมาบไผ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 41
42 วัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67.67 ทองแดง 42
43 มหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 62 ทองแดง 43
44 วัดมะขาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 88.40 ทอง 4
5 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 5
6 บ้านหนองผือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.20 ทอง 6
7 บ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.80 ทอง 7
8 อนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 83.80 ทอง 7
9 ชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 9
10 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 82.80 ทอง 10
11 มารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.20 ทอง 11
12 บ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 81.80 ทอง 12
13 บ้านคลองน้ำเขียว สพป. สระแก้ว เขต 1 81.60 ทอง 13
14 บ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.60 ทอง 13
15 ปริยัติรังสรรค์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.60 ทอง 13
16 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 81.60 ทอง 13
17 อนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 81.40 ทอง 17
18 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 81.40 ทอง 17
19 วัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 81.20 ทอง 19
20 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 20
21 วัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 81 ทอง 20
22 สตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง 20
23 หาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.80 ทอง 23
24 วัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 80.60 ทอง 24
25 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 80.20 ทอง 25
26 วัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 80.20 ทอง 25
27 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 80 ทอง 27
28 บ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 27
29 บ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 27
30 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 27
31 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 27
32 อนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 27
33 วไลย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.80 เงิน 33
34 บ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 78.40 เงิน 34
35 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.40 เงิน 34
36 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 78.20 เงิน 36
37 บ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.60 เงิน 37
38 วัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77.60 เงิน 37
39 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.60 เงิน 37
40 วัดดอนใหญ่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77.20 เงิน 40
41 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 76.80 เงิน 41
42 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 76.60 เงิน 42
43 บ้านเขาตะแคง สพป. ลพบุรี เขต 2 76.20 เงิน 43
44 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 44
45 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76 เงิน 44
46 เทศบาลพัฒนา สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 44
47 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.80 เงิน 47
48 บ้านโป่งกูป สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.80 เงิน 48


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหนองยิงหมี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 4
6 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 4
7 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 77 เงิน 7
8 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 8
9 บ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76 เงิน 8
10 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 10
11 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 75 เงิน 10
12 บ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 73 เงิน 12
13 บ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 73 เงิน 12
14 บ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 14
15 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 14
16 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 16
17 บ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70 เงิน 17
18 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 70 เงิน 17
19 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 19
20 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 20
21 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 20
22 วัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68 ทองแดง 20
23 วัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 68 ทองแดง 20
24 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 24
25 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 66 ทองแดง 24
26 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 24
27 วัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 66 ทองแดง 24
28 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 65 ทองแดง 28
29 บ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65 ทองแดง 28
30 วัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 65 ทองแดง 28
31 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 31
32 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 32
33 บ้านหนองงูเหลือม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 33
34 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 33
35 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 61 ทองแดง 33
36 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 60 ทองแดง 36
37 วัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 36
38 วัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 36
39 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 58 เข้าร่วม 39
40 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53 เข้าร่วม 40
41 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 49 เข้าร่วม 41
42 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 42
43 วัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 43
44 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 42 เข้าร่วม 44


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94 ทอง 4
5 วัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 94 ทอง 4
6 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 1 93 ทอง 6
7 เพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง 6
8 เรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 92 ทอง 8
9 ชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 91 ทอง 9
10 บ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91 ทอง 9
11 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 11
12 บ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.60 ทอง 12
13 บ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89.30 ทอง 13
14 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.30 ทอง 13
15 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.80 ทอง 15
16 บ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 88.60 ทอง 16
17 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 88.50 ทอง 17
18 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.30 ทอง 18
19 บ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.10 ทอง 19
20 วัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 20
21 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 88 ทอง 20
22 ไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 20
23 วัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 87.60 ทอง 23
24 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 87.30 ทอง 24
25 วัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 87.30 ทอง 24
26 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง 26
27 วัดสระประทุม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85.50 ทอง 27
28 อนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 85.30 ทอง 28
29 บ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 85.10 ทอง 29
30 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.80 ทอง 30
31 วัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.60 ทอง 31
32 วัดสะพานหิน สพป. ตราด 84.30 ทอง 32
33 วัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.30 ทอง 32
34 บ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 83.30 ทอง 34
35 บ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 35
36 บ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 82.60 ทอง 36
37 หัวซาวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.30 ทอง 37
38 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 38
39 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 81.60 ทอง 39
40 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 81.60 ทอง 39
41 บ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 81.50 ทอง 41
42 วัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 81.30 ทอง 42
43 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 81.30 ทอง 42
44 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 81.10 ทอง 44
45 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 45
46 บ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.30 ทอง 46
47 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 80.10 ทอง 47
48 บ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.10 ทอง 47


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 5
6 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 89 ทอง 6
7 บ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 7
8 วัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 8
9 วัดบูรพาพิทยาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง 10
11 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 11
12 ชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 12
13 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 13
14 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 81 ทอง 14
15 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 15
16 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 15
17 เทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 79 เงิน 17
18 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 18
19 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 77 เงิน 19
20 วัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 20
21 วัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 21
22 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน 22
23 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 23
24 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 24
25 บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 25
26 มาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70 เงิน 26
27 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 27
28 หัวซาวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 28
29 อนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 66 ทองแดง 29
30 วัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65 ทองแดง 30
31 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 31
32 ลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 63 ทองแดง 32


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 91 ทอง 4
6 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง 4
7 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 4
8 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 91 ทอง 4
9 วัดสระดู่ สพป. ชัยนาท 90 ทอง 9
10 อนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง 9
11 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 11
12 วัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89 ทอง 11
13 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 13
14 วัดย่านซื่อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 13
15 วัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 13
16 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
17 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 87 ทอง 17
18 ประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 17
19 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 17
20 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 17
21 วัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 17
22 วัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 17
23 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง 23
24 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 23
25 บ้านทุ่งพลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง 23
26 บ้านพุม่วง-พุพง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86 ทอง 23
27 บ้านหนองปุหลก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง 23
28 บ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 23
29 วัดฆ้อ สพป. ตราด 86 ทอง 23
30 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 23
31 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 31
32 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 84 ทอง 32
33 วัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 32
34 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 32
35 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 35
36 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 35
37 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 35
38 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง 83 ทอง 35
39 บ้านหนองบอน สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 39
40 บ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 40
41 ศรีบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 41
42 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 42
43 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงสิงโต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89 ทอง 4
5 อนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 89 ทอง 4
6 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.60 ทอง 6
7 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 85.90 ทอง 7
8 อนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 85.90 ทอง 7
9 วัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 9
10 อนุบาลพระศรีอาริย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 85.20 ทอง 10
11 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 84.50 ทอง 11
12 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.40 ทอง 12
13 อนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 84.30 ทอง 13
14 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 84.10 ทอง 14
15 บ้านหนองม่วง สพป. ระยอง เขต 2 83.60 ทอง 15
16 วัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.50 ทอง 16
17 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 83.40 ทอง 17
18 วัดคลองขุด สพป. ตราด 83.20 ทอง 18
19 วัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 19
20 สตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 82.20 ทอง 20
21 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 82 ทอง 21
22 บ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 81.60 ทอง 22
23 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 2 81.40 ทอง 23
24 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 24
25 วัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 24
26 บ้านรวมไทย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.90 ทอง 26
27 บ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 27
28 วัดข่อย สพป. อ่างทอง 80 ทอง 27
29 วัดราษฎร์ศรัทธา สพป. เพชรบุรี เขต 1 79.80 เงิน 29
30 อนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 79.80 เงิน 29
31 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 79.20 เงิน 31
32 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79.20 เงิน 31
33 บ้านคลองร่วม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 33
34 วัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 78.80 เงิน 34
35 อนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.60 เงิน 35
36 วัดตุ้มหู สพป. สิงห์บุรี 77.20 เงิน 36
37 บ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.40 เงิน 37
38 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 38
39 บ้านท่าไม้รวก สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.80 เงิน 39
40 อนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 75 เงิน 40
41 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 40
42 วัดสกุณปักษี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.30 เงิน 42
43 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 74.20 เงิน 43
44 ชุมชนวัดกำแพง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.60 เงิน 44
45 พนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 50 เข้าร่วม 45
46 วัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 45
47 บ้านห้วยสาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 85.67 ทอง 4
5 วัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.67 ทอง 5
6 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 6
7 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 วัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 74.67 เงิน 9
10 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 72.33 เงิน 10
11 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.33 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 12
13 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 67 ทองแดง 13
14 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 66 ทองแดง 14
15 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 65.67 ทองแดง 15
16 วัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 65.67 ทองแดง 15
17 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.67 ทองแดง 15
18 ชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 65.33 ทองแดง 18
19 บ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 19
20 บ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 19
21 บ้านปะอา สพป. ตราด 64.67 ทองแดง 21
22 บ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 64.67 ทองแดง 21
23 วัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 64.33 ทองแดง 23
24 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 64.33 ทองแดง 23
25 รุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 64 ทองแดง 25
26 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 63.67 ทองแดง 26
27 บ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63.67 ทองแดง 26
28 วัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63.67 ทองแดง 26
29 วัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 63.67 ทองแดง 26
30 วัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 63.33 ทองแดง 30
31 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 63.33 ทองแดง 30
32 วัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63.33 ทองแดง 30
33 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 63.33 ทองแดง 30
34 บ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 62.67 ทองแดง 34
35 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 61.67 ทองแดง 35
36 บ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61.33 ทองแดง 36
37 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 61.33 ทองแดง 36


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91 ทอง 4
5 วัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 6
7 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท 88 ทอง 7
8 บ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 8
9 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 8
10 บ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 10
11 วัดไทรทอง สพป. ตราด 86 ทอง 10
12 วัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 12
13 บ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 13
14 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 14
15 วัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 82 ทอง 15
16 บ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 16
17 บ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 17
18 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 79 เงิน 17
19 วัดไก่เตี้ย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 เงิน 17
20 บ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 20
21 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 20
22 วัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 78 เงิน 20
23 บ้านหนองสะแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 77 เงิน 23
24 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 23
25 อนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 23
26 อนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 77 เงิน 23
27 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 27
28 วัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 27
29 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 29
30 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 30
31 บ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 30
32 บ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 30
33 บ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74 เงิน 30
34 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 30
35 ชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 73 เงิน 35
36 บางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 35
37 บ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73 เงิน 35
38 บ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73 เงิน 35
39 บ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน 39
40 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 72 เงิน 39
41 วัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 39
42 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) สพป. สระบุรี เขต 1 72 เงิน 39
43 วัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71 เงิน 43
44 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 44
45 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 45


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. ชลบุรี เขต 2 91.60 ทอง 4
5 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91.40 ทอง 5
6 เทศบาล1(สถาวร) สพป. ชลบุรี เขต 1 88.60 ทอง 6
7 โรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85.20 ทอง 7
8 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 84.60 ทอง 8
9 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 83.20 ทอง 9
10 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ สพป. สมุทรสาคร 83.20 ทอง 9
11 ชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.20 ทอง 11
12 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 80.40 ทอง 12
13 วัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 80.20 ทอง 13
14 อนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 80.20 ทอง 13
15 บ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 15
16 วัดเจ้าเจ็ดใน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 15
17 วัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.60 เงิน 17
18 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 76.20 เงิน 18
19 บ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 19
20 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.60 เงิน 20
21 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.20 เงิน 21
22 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 73.20 เงิน 22
23 นุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 73 เงิน 23
24 วัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 23
25 โคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 73 เงิน 23
26 บ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72.80 เงิน 26
27 วัดหนองคัน สพป. จันทบุรี เขต 1 72.40 เงิน 27
28 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 71.80 เงิน 28
29 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 71.20 เงิน 29
30 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69.20 ทองแดง 30
31 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 31
32 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 32
33 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 32
34 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60.80 ทองแดง 34


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 95.80 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 92 ทอง 4
5 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.40 ทอง 5
6 สฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 85.40 ทอง 6
7 บ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 7
8 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.80 ทอง 8
9 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 83.80 ทอง 9
10 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 83.80 ทอง 9
11 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.60 ทอง 11
12 อนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.60 ทอง 11
13 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง 13
14 อนุบาลตราด สพป. ตราด 82.80 ทอง 14
15 วัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.60 ทอง 15
16 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.40 ทอง 16
17 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 81.80 ทอง 17
18 โชคชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 81.60 ทอง 18
19 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.40 ทอง 19
20 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.40 ทอง 19
21 สำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 80.80 ทอง 21
22 วัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 78.40 เงิน 22
23 วัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 23
24 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. นนทบุรี เขต 1 77.40 เงิน 24
25 วัดเสือข้าม สพป. สิงห์บุรี 77.20 เงิน 25
26 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 77.20 เงิน 25
27 เสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76.80 เงิน 27
28 บ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 76.60 เงิน 28
29 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท 76.20 เงิน 29
30 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 76.20 เงิน 29
31 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.20 เงิน 29
32 วัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76 เงิน 32
33 บ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.80 เงิน 33
34 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 75.80 เงิน 33
35 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 75.60 เงิน 35
36 วัดหนองเป้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.60 เงิน 35
37 อนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 75.40 เงิน 37
38 อนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 75.20 เงิน 38
39 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.80 เงิน 39
40 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 74.60 เงิน 40
41 บ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.60 เงิน 40
42 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 74.40 เงิน 42
43 วัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 43
44 บ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 68.40 ทองแดง 44
45 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 45
46 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66.60 ทองแดง 46
47 อนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 66.40 ทองแดง 47
48 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65.40 ทองแดง 48


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 5
6 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 6
7 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7
8 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 9
10 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 10
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 11
12 บ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 77 เงิน 12
13 วัดลาดประทุมทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 13
14 วัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 13
15 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 74 เงิน 15
17 บ้านไร่ป้า สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72 เงิน 17
18 รอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72 เงิน 17
19 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 17
20 วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 71 เงิน 20
21 วัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 21
22 อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 21
23 บ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 23
24 บ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 23
25 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 69 ทองแดง 23
26 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 69 ทองแดง 23
27 วัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท 69 ทองแดง 23
28 บ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 28
29 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29
30 วัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 29
31 อนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29
32 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 67 ทองแดง 29
33 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 33
34 บ้านหัวตาลแถว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 33
35 ประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 33
36 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 33
37 บางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 63 ทองแดง 37
38 บ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 37
39 วัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 37
40 อนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 62 ทองแดง 40
41 บ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 61 ทองแดง 41
42 วัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 61 ทองแดง 41
43 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 61 ทองแดง 41
44 วัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 61 ทองแดง 41
45 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 41
46 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 41
47 วัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 47


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 91.60 ทอง 4
5 วัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 88 ทอง 5
6 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.40 ทอง 6
7 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 7
8 วัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 83.40 ทอง 8
9 วัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 9
10 บ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.40 ทอง 10
11 สวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.40 เงิน 11
12 วัดพิมพาวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70.80 เงิน 12
13 วัดหนองปลิง สพป. สระบุรี เขต 2 70 เงิน 13
14 วัดโสภณเจติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68.40 ทองแดง 14
15 พลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66.80 ทองแดง 15


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 783
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90.60 ทอง 4
5 วัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.20 ทอง 5
6 วัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 87.80 ทอง 6
7 เทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 86.20 ทอง 7
8 วัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.20 ทอง 8
9 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.20 เงิน 10
11 บ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 11
12 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 72.80 เงิน 12


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 5
6 วัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน 8
9 มาบยางพรวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 9
10 บ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 11
12 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 11
13 บ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 74 เงิน 13
14 บ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74 เงิน 13
15 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 15
16 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15
17 วัดราษฎรบำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 73 เงิน 15
18 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 18
19 วัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 18
20 บ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 71 เงิน 20
21 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 21
22 สฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 69 ทองแดง 22
23 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 23
24 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 23
25 วัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 23
26 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 23
27 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 27
28 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 64 ทองแดง 27
29 วัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 64 ทองแดง 27
30 วัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 27
31 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 64 ทองแดง 27
32 วัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท 64 ทองแดง 27
33 เรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 64 ทองแดง 27
34 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 63 ทองแดง 34
35 บ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 34
36 นุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 62 ทองแดง 36
37 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 62 ทองแดง 36
38 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 62 ทองแดง 36
39 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 39
40 บ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 60 ทองแดง 40
41 วัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 40
42 คลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 42
43 บ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 59 เข้าร่วม 42
44 วัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 59 เข้าร่วม 42
45 วัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 59 เข้าร่วม 42
46 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 42
47 วัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 58 เข้าร่วม 47
48 วัดแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 48


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 85.20 ทอง 4
5 อนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 7
8 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.60 ทอง 8
9 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 80.60 ทอง 9
10 วัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.40 ทอง 10
11 วัดฆ้อ สพป. ตราด 79.80 เงิน 11
12 วัดหนองรี สพป. นครนายก 79.60 เงิน 12
13 วัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 79.40 เงิน 13
14 วัดสามเพลง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.80 เงิน 14
15 บ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.40 เงิน 15
16 เทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78.40 เงิน 15
17 วัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.20 เงิน 17
18 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 18
19 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 77 เงิน 19
20 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 77 เงิน 19
21 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 76.40 เงิน 21
22 บ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.20 เงิน 22
23 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 23
24 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 24
25 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.40 เงิน 25
26 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 26
27 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 72.60 เงิน 27
28 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 69.80 ทองแดง 28
29 บ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 68.80 ทองแดง 29
30 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.80 ทองแดง 30
31 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 31
32 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 66.60 ทองแดง 32
33 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 65.20 ทองแดง 33
34 บ้านหนองมะค่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 34


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.50 ทอง 4
5 โรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 5
6 วัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 84 ทอง 6
7 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.50 ทอง 9
10 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 10
11 บ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.50 ทอง 11
12 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 12
13 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 13
14 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 14
15 วัดสะพานหิน สพป. ตราด 78 เงิน 14
16 ชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 77 เงิน 16
17 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 17
18 วัดหนองสังข์ สพป. ชลบุรี เขต 2 75 เงิน 18
19 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 19
20 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 20
21 ชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 72 เงิน 21
22 ชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 70 เงิน 22
23 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 23
24 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) สพป. ราชบุรี เขต 1 68 ทองแดง 24
25 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 67.50 ทองแดง 25
26 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67.50 ทองแดง 25
27 บ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 27
28 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 27
29 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66.50 ทองแดง 29
30 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 30
31 เมืองพัทยา 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 31
32 วัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 64.50 ทองแดง 32
33 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 63.50 ทองแดง 33
34 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 63 ทองแดง 34
35 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 63 ทองแดง 34
36 บ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 62.50 ทองแดง 36
37 วัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 62 ทองแดง 37
38 บ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61.50 ทองแดง 38
39 ประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 39
40 วัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 61 ทองแดง 39
41 วัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 39
42 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60.50 ทองแดง 42
43 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 43
44 อนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 43
45 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 40 เข้าร่วม 45
46 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 45


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 91.20 ทอง 4
5 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง 5
6 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.60 ทอง 6
7 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 90.20 ทอง 7
8 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 8
9 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป. ราชบุรี เขต 1 89 ทอง 9
10 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 88.60 ทอง 10
11 ธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต 1 88.40 ทอง 11
12 อนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.40 ทอง 11
13 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 88.20 ทอง 13
14 เทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 13
15 วัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 15
16 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.80 ทอง 16
17 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 87.60 ทอง 17
18 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 87.40 ทอง 18
19 มณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 19
20 บ้านหนองผักหนาม สพป. สระแก้ว เขต 1 86.80 ทอง 20
21 วัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86.80 ทอง 20
22 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 86.80 ทอง 20
23 ตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.40 ทอง 23
24 วัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 86.40 ทอง 23
25 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 86.20 ทอง 25
26 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86.20 ทอง 25
27 บ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86 ทอง 27
28 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 85.80 ทอง 28
29 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 85.70 ทอง 29
30 วัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 85.60 ทอง 30
31 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.40 ทอง 31
32 สุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.80 ทอง 32
33 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 33
34 วัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.80 ทอง 34
35 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 83.60 ทอง 35
36 วัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.40 ทอง 36
37 อนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 83.40 ทอง 36
38 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.20 ทอง 38
39 บ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82.80 ทอง 39
40 บ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 82.80 ทอง 39
41 บ้านหนองเตาปูน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.60 ทอง 41
42 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 82.40 ทอง 42
43 วัดหนองบัว สพป. สระบุรี เขต 1 82.20 ทอง 43
44 บ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.80 ทอง 44
45 วัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.60 ทอง 45
46 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 46
47 วัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.60 ทอง 47
48 วัดโพธิ์ศรี สพป. สิงห์บุรี 79.60 เงิน 48


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสันติการาม สพป. ราชบุรี เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 4
5 ธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 84 ทอง 6
7 วัดทับผึ้งน้อย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.33 ทอง 7
8 อนุบาลตราด สพป. ตราด 83 ทอง 8
9 บ้านยางระหง สพป. จันทบุรี เขต 1 82.67 ทอง 9
10 บ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 82.33 ทอง 10
11 บ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.33 ทอง 10
12 บ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง 10
13 วัดหนองมน สพป. ลพบุรี เขต 1 82.33 ทอง 10
14 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.17 ทอง 14
15 ไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.17 ทอง 14
16 บ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 16
17 บ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 16
18 วัดอ่างทอง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 16
19 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง 16
20 บ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.83 ทอง 20
21 บ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.67 ทอง 21
22 วัดท่าตลาด สพป. อ่างทอง 81.67 ทอง 21
23 วัดปากน้ำ สพป. นนทบุรี เขต 1 81.67 ทอง 21
24 วัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 81.67 ทอง 21
25 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 81.67 ทอง 21
26 บ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต 1 81.33 ทอง 26
27 บ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.33 ทอง 26
28 วัดหนองกีบม้า สพป. สระบุรี เขต 1 81.33 ทอง 26
29 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท 81.33 ทอง 26
30 คลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 30
31 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 30
32 วัดท่าข้าม สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 30
33 วัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 30
34 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.67 ทอง 34
35 วัดนันทวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.67 ทอง 34
36 บ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.33 ทอง 36
37 บ้านบ่อหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.33 ทอง 36
38 วัดม่วงเจริญผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.33 ทอง 36
39 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 80.33 ทอง 36
40 วัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 80.33 ทอง 36
41 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 80.33 ทอง 36
42 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 42
43 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 42
44 บ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 42
45 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 42
46 วัดกระทุ่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 42
47 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 42
48 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 42


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 95.27 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 85.17 ทอง 4
5 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.10 ทอง 5
6 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 84.93 ทอง 6
7 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท 84.10 ทอง 7
8 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 83.77 ทอง 8
9 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.43 ทอง 9
10 บ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10
11 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10
12 บ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.43 ทอง 12
13 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.67 ทอง 13
14 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 14
15 วัดกลาง สพป. สิงห์บุรี 79.10 เงิน 15
16 บ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 78.83 เงิน 16
17 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 78.60 เงิน 17
18 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 78.33 เงิน 18
19 บ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 78.33 เงิน 18
20 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.27 เงิน 20
21 บ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.17 เงิน 21
22 บ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 77.50 เงิน 22
23 บ้านหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.50 เงิน 22
24 วัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 77.43 เงิน 24
25 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 76.97 เงิน 25
26 วัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.83 เงิน 26
27 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.77 เงิน 27
28 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 76.60 เงิน 28
29 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 76.17 เงิน 29
30 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 75.83 เงิน 30
31 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.17 เงิน 31
32 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 74.83 เงิน 32
33 บ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 74.77 เงิน 33
34 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73.83 เงิน 34
35 วัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73.33 เงิน 35
36 สุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.17 เงิน 36
37 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สพป. สมุทรสาคร 73.17 เงิน 36
38 วัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 72.67 เงิน 38
39 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72.60 เงิน 39
40 บ้านปะอา สพป. ตราด 72 เงิน 40
41 ชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 71.83 เงิน 41
42 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.25 เงิน 42
43 บ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 69.93 ทองแดง 43
44 เทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 69.77 ทองแดง 44
45 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.10 ทองแดง 45
46 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 68.93 ทองแดง 46
47 โคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 68.93 ทองแดง 46


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 92.60 ทอง 4
5 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.50 ทอง 5
6 อนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 90.40 ทอง 6
7 อนุบาลบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 86.10 ทอง 7
8 วัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต 3 84.20 ทอง 8
9 ปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 9
10 วัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 10
11 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 82.80 ทอง 11
12 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.10 ทอง 12
13 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 13
14 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.90 ทอง 14
15 วัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 81.60 ทอง 15
16 อนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.30 ทอง 16
17 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง 80.90 ทอง 17
18 วัดประยูรธรรมาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.40 ทอง 18
19 บ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.20 เงิน 19
20 บ้านร่องระกำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 77.60 เงิน 20
21 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 75.10 เงิน 21
22 สุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.40 เงิน 22
23 บ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต 2 73.90 เงิน 23
24 วัดจำปา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.60 เงิน 24
25 บ้านห้วยสาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 70.80 เงิน 25
26 อนุบาลยอดไม้งาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70.80 เงิน 25
27 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 68.70 ทองแดง 27
28 อนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 66.80 ทองแดง 28
29 วัดลานนาบุญ สพป. นนทบุรี เขต 1 64.30 ทองแดง 29
30 วัดบ้านพระ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63.20 ทองแดง 30
31 อนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 39.40 เข้าร่วม 31
32 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 35.20 เข้าร่วม 32
33 วัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 32.50 เข้าร่วม 33