ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ชลบุรี เขต 3 13 14 9 36 132 67 25 24 224
2 สพป. ชลบุรี เขต 1 13 8 11 32 136 60 33 17 229
3 สพป. กรุงเทพมหานคร 12 7 13 32 118 55 29 12 202
4 สพป. ตราด 12 7 12 31 115 66 23 16 204
5 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 11 4 10 25 97 56 26 25 179
6 สพป. จันทบุรี เขต 1 10 11 6 27 117 54 30 25 201
7 สพป. ชลบุรี เขต 2 10 6 9 25 115 56 25 25 196
8 สพป. ราชบุรี เขต 2 10 5 8 23 118 48 40 25 206
9 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9 15 8 32 130 51 35 23 216
10 สพป. สมุทรสาคร 9 12 5 26 123 57 26 20 206
11 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 9 10 6 25 97 50 34 24 181
12 สพป. นครปฐม เขต 2 9 8 7 24 128 47 29 23 204
13 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 11 10 29 128 57 25 27 210
14 สพป. ระยอง เขต 1 8 9 11 28 127 55 33 17 215
15 สพป. นครปฐม เขต 1 8 9 10 27 107 56 41 24 204
16 สพป. สระแก้ว เขต 2 8 6 6 20 106 50 42 25 198
17 สพป. ปทุมธานี เขต 2 8 4 7 19 122 57 30 28 209
18 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 7 9 6 22 100 50 39 30 189
19 สพป. ปทุมธานี เขต 1 7 6 4 17 106 56 33 21 195
20 สพป. ราชบุรี เขต 1 7 5 10 22 117 67 40 23 224
21 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 7 3 4 14 90 58 34 18 182
22 สพป. สระแก้ว เขต 1 6 8 7 21 105 55 21 25 181
23 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 6 7 4 17 110 65 29 29 204
24 สพป. ชัยนาท 5 8 8 21 113 63 33 27 209
25 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5 4 10 19 105 68 27 24 200
26 สพป. จันทบุรี เขต 2 5 4 5 14 81 68 32 28 181
27 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 5 3 8 16 95 81 37 26 213
28 สพป. นนทบุรี เขต 2 4 6 5 15 97 79 29 28 205
29 สพป. สระบุรี เขต 2 4 6 4 14 100 75 32 30 207
30 สพป. อ่างทอง 4 5 2 11 93 67 32 26 192
31 สพป. เพชรบุรี เขต 1 4 3 7 14 72 53 35 16 160
32 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 4 2 3 9 79 60 31 25 170
33 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3 6 3 12 100 55 40 33 195
34 สพป. ลพบุรี เขต 1 3 2 4 9 101 72 35 25 208
35 สพป. นครนายก 3 2 3 8 84 56 41 18 181
36 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 2 8 3 13 82 63 33 25 178
37 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 2 7 2 11 86 59 38 31 183
38 สพป. สิงห์บุรี 2 6 2 10 69 62 31 28 162
39 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 2 6 2 10 66 51 46 32 163
40 สพป. ลพบุรี เขต 2 2 3 3 8 88 66 35 30 189
41 สพป. สระบุรี เขต 1 2 3 3 8 83 61 40 21 184
42 สพป. สมุทรสงคราม 2 1 2 5 68 49 39 28 156
43 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 2 1 2 5 67 66 37 24 170
44 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 2 0 1 3 78 59 40 29 177
45 สพป. นนทบุรี เขต 1 1 5 2 8 72 59 42 29 173
46 สพป. ระยอง เขต 2 1 2 3 6 95 55 32 23 182
47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 1 1 1 3 68 59 29 29 156
48 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1 0 1 2 67 51 35 25 153
รวม 278 278 272 828 4,753 2,850 1,603 1,186 9,206