สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน อ.กำแพงแสน นายธันวา อ่วมมณี 13.99222, 99.96423 081-3782230
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน นายสุริยันต์ สุวรรณทอง 14.0236, 99.97489 089-2542121
3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม นายไพโรจน์ สิงห์เรือง 13.79894, 100.05523 086-7918286
4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อ.สามพราน นายสญชัย รัศมีแจ่ม 13.7441, 100.32412 081-6440250
5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล นางจำเริญ สีมารัตน์ 13.81595, 100.3181 081-9441147
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา อ.พุทธมณฑล นายวิริยะ โภคาพันธ์ 13.80018, 100.29884 087-0296582
7 โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน ว่าที่ร.ต.สนอง บัวงาม 13.68172, 100.09101 089-8096928
8 โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน นายวีระ พูลสวัสดิ์ 13.77065, 100.28557 086-3959536
9 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมืองนครปฐม นางปวริศา บุญรอด 13.8902, 99.98295 089-4127429
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล 13.78851, 100.17165 086-0773393
11 โรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน นายยุทธนา ปฐมวรชาติ 13.74741, 100.2769 081-9430970
12 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม นายสุนัย ทองนวล 13.80995, 100.11513 089-9184664
13 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม อ.กำแพงแสน นายอธิกานต์ สักคุณา 14.04351, 99.95519 085-378-6566
14 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ อ.สามพราน นายสมบูรณ์ วิริยะ 13.71465, 100.20726 081-5813309
15 โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางหลวง นายธเนศ ปานอุทัย 14.11823, 100.11695 089-8367441
16 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลัษณ์วิทยา) อ.พุทธมณฑล นางจำเริญ สีมารัตน์ 13.88397, 100.28874 081-9441147
17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน นายพยงค์ แก่นสำราญ 13.99182, 100.01826 089-9145314
18 โรงเรียนวัดหนองศาลา อ.กำแพงแสน นางสาวฉันทนา ภุมมา 14.0276, 99.88531 087-3281953
19 โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) อ.นครชัยศรี นายนายชูพงษ์ กำลังงาม 13.78156, 100.15862 084-4665354
20 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน นายสิทธิพงษ์ อำยะศิริ 13.74265, 100.25694 083-314-5630
21 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน นายสุริยันต์ สุวรรณทอง 14.01317, 99.97112 089-2542121
22 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล 14.00376, 99.98606 089-6137709
23 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมืองนครปฐม นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ 13.82058, 100.06982 085-7055553

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]