สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ชลบุรี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 36  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 132  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 224  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ชลบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 136  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 229  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. ตราด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. สุพรรณบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 179  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. จันทบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 117  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 201  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. ชลบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. ราชบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 206  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 216  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. สมุทรสาคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 26  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 123  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 206  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. สุพรรณบุรี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. นครปฐม เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 128  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. สมุทรปราการ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 128  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. ระยอง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 127  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. นครปฐม เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. สระแก้ว เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 198  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. ปทุมธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 122  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. สมุทรปราการ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. ปทุมธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ราชบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 117  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 224  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. สระแก้ว เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 110  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. ชัยนาท  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 113  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. จันทบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 81  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. นนทบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 79  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. สระบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 75  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 207  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. อ่างทอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 93  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 192  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. เพชรบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 72  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 160  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. สุพรรณบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 79  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 170  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. ลพบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 72  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 208  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. นครนายก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. กาญจนบุรี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. กาญจนบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 86  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 38  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 183  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. สิงห์บุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 69  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 162  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 66  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 46  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. ลพบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 88  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. สระบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. สมุทรสงคราม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 156  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 170  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. กาญจนบุรี เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพป. นนทบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 72  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพป. ระยอง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพป. เพชรบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 156  เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพป. กาญจนบุรี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 153  เหรียญ