งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3
-  หนังสือเชิญประชุม
-  ใบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:41 น.
กำหนดการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
ปีการศึกษา 2561  ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3

กำหนดจัดให้การแข่งขัน ดังนี้
- อำเภอศรีราชา  จัดการแข่งขันวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- อำเภอบางละมุง  จัดการแข่งขันวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
- อำเภอสัตหีบ จัดการแข่งขันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เอกสารข้อมูล Username และ Password ใช้ของปีที่เเล้ว
ใบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:35 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
หลักการ
  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
  4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:37 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู (ไม่ต้องพิมพ์) xxxxxxxxx
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6-8  พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  15 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29  พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู 5 - 10  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:34 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 119
จำนวนนักเรียน 278
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 138
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 416
ครู+นักเรียน+กรรมการ 416

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 260
เมื่อวาน 1,055
สัปดาห์นี้ 2,839
สัปดาห์ที่แล้ว 694
เดือนนี้ 4,142
เดือนที่แล้ว 382
ปีนี้ 4,524
ทั้งหมด 4,524