งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับชาติ
ให้ตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตรวจ ความถูกต้องของ ชื่อ – สกุล
จะต้องเป็นคนเดิมแต่มี ชื่อ หรือ สกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิด ให้ดำเนินการแก้ไข
ในระบบ ภายใน 19 พ.ย. 61 เวลา 16.00น. <เอกสาร>  ลำดับการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา2561 (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
ระดับ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]
ลำดับที่ 19 <เอกสาร>


  การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน
ระบบจะเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่ วันที่ 12 พ.ย. 2561 เป็นต้นไปheart

จากเมนูด้านซ้าย
  • พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนครู
  • คณะกรรมจัดการแข่งขัน
  • พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
หรือเข้าระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนเพื่อเข้าระบบพิมพ์เกียรติบัตร


  yesแผนผังสถานที่การตัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดัยสหวิทยาเขตชลบุรี 3yes


ศูนย์การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ เอกสารmail


  enlightenedในวันที่เข้าทำการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมในศูนย์การแข่งขันในศูนย์ต่างๆ
ในนักเรียนและผู้ฝึกสอนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ณ จุดลงทะเบียนด้วยenlightened  เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
โรงเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน โดยกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร DOC.5 แล้วนำส่งแก้ไขที่ศูนย์การแข่งขันแต่ละศูนย์ ในวันแข่งขัน
****เพิ่มเติมลงชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน*****
เอกสาร


  enlightenedคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิทยาศาสตร์ download
คณิตศาสตร์ download
ภาษาไทย download
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม download
ภาษาต่างประเทศ download
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)download
ศิลปะ (ดนตรี)download
ศิลปะ (นาฏศิลป์)download
การงานอาชีพและเทคโนโลยี download
สุขศึกษาและพลศึกษา download
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน download
enlightenedกำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันenlightened
วันที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานที่จัดการแข่งขัน
6 พ.ย. 61 ภาษาไทย โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
6 พ.ย. 61 คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ
6 พ.ย. 61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีราชา
6 พ.ย. 61 ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
6 พ.ย. 61 ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
7 พ.ย. 61 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
7 พ.ย. 61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
7 พ.ย. 61 ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนบางละมุง
8 พ.ย. 61 วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์สมุทร
8 พ.ย. 61 สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


 
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16:05 น.
ระบบจะปิดการลงทะเบียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 24.00น.
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:37 น.
ตารางการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 
เอกสารแนบ

-  ประกาศคำสั่ง
-  ตารางการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:33 น.
หนังสือรับรองคุณสมบัติการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
และแผนผังและห้องเเข่งขันภาษาต่างประเทศ

-  หนังสือรับรองคุณสมบัติแข่งขันภาษาต่างประเทศที่2
-  หนังสือรับรองคุณสมบัติแข่งขันภาษาอังกฤษ
-  แผนผังและห้องแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
 
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:19 น.
 
สถานที่ประชุม โทรศัพท์ โทรสาร
1.โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 038-226229 038-225282
2.โรงเรียนบางละมุง 038-221620 038-221377
3.โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 038-239239 038-239239
4.โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 038-338053 038-338053
5.โรงเรียนศรีราชา 038-313915 038-321015
6.โรงเรียนสิงห์สมุทร 038-437095 038-437059
7.โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 038-238525 038-237875
8.โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
“กรุงไทยอนุเคราะห์)
035-350456 038-350499
 
 
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08:05 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3
-  หนังสือเชิญประชุม
-  ใบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:41 น.
กำหนดการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
ปีการศึกษา 2561  ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3

กำหนดจัดให้การแข่งขัน ดังนี้
- อำเภอศรีราชา  จัดการแข่งขันวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- อำเภอบางละมุง  จัดการแข่งขันวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
- อำเภอสัตหีบ จัดการแข่งขันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เอกสารข้อมูล Username และ Password ใช้ของปีที่เเล้ว
ใบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:35 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
หลักการ
  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
  4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:37 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู (ไม่ต้องพิมพ์) xxxxxxxxx
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6-8  พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  15 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29  พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู 5 - 10  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:34 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 1,881
จำนวนนักเรียน 4,110
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,679
จำนวนกรรมการ 1,040
ครู+นักเรียน 6,789
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,829
ประกาศผลแล้ว 200/200 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 13
ปีนี้ 392
ทั้งหมด 166,802