เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของศูนย์การเเข่งขันโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต ชลบุรี ๓
 
สถานที่ประชุม โทรศัพท์ โทรสาร
1.โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 038-226229 038-225282
2.โรงเรียนบางละมุง 038-221620 038-221377
3.โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 038-239239 038-239239
4.โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 038-338053 038-338053
5.โรงเรียนศรีราชา 038-313915 038-321015
6.โรงเรียนสิงห์สมุทร 038-437095 038-437059
7.โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 038-238525 038-237875
8.โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
“กรุงไทยอนุเคราะห์)
035-350456 038-350499
 
 
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08:05 น.