ตารางการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตารางการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 
เอกสารแนบ

-  ประกาศคำสั่ง
-  ตารางการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:33 น.