กำหนดการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ
กำหนดการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
ปีการศึกษา 2561  ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3

กำหนดจัดให้การแข่งขัน ดังนี้
- อำเภอศรีราชา  จัดการแข่งขันวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- อำเภอบางละมุง  จัดการแข่งขันวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
- อำเภอสัตหีบ จัดการแข่งขันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เอกสารข้อมูล Username และ Password ใช้ของปีที่เเล้ว
ใบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:35 น.