.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู (ไม่ต้องพิมพ์) xxxxxxxxx
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6-8  พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  15 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29  พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู 5 - 10  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:34 น.