สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีราชา 28 23 17 68 85 21 9 4 115
2 บางละมุง 25 11 13 49 68 18 11 5 97
3 สิงห์สมุทร 22 13 18 53 75 15 11 4 101
4 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 20 23 9 52 60 29 13 6 102
5 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 18 15 15 48 67 21 11 11 99
6 สุรศักดิ์วิทยาคม 14 18 8 40 45 17 7 12 69
7 สัตหีบวิทยาคม 13 16 8 37 50 23 9 3 82
8 พลูตาหลวงวิทยา 9 7 5 21 29 16 12 10 57
9 เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 5 1 4 10 23 17 15 14 55
10 บึงศรีราชาพิทยาคม 4 6 4 14 23 20 8 9 51
11 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 4 4 2 10 15 16 10 9 41
12 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 4 3 6 13 31 20 10 12 61
13 อัสสัมชัญศรีราชา 3 5 2 10 13 7 4 2 24
14 เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 3 4 6 13 24 16 3 4 43
15 เกาะสีชัง 3 3 1 7 8 4 6 5 18
16 ตันตรารักษ์ 3 2 1 6 7 6 1 3 14
17 อักษรเทพประสิทธิ์ 3 1 2 6 10 12 1 4 23
18 เลิศปัญญา 3 1 1 5 8 6 0 3 14
19 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 3 1 6 17 20 14 10 51
20 ดาราสมุทร 2 0 5 7 16 21 10 8 47
21 พัทธยาอรุโณทัย 2 0 2 4 9 7 7 4 23
22 ประเสริฐสุข 1 5 3 9 18 15 24 10 57
23 อักษรศึกษา 1 4 3 8 15 14 1 6 30
24 อักษรพัทยา 1 3 4 8 16 25 10 10 51
25 ศรีสุวิช 1 3 4 8 15 13 11 5 39
26 เทศบาลแหลมฉบัง 3 1 2 1 4 10 7 9 14 26
27 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 1 5 7 11 5 10 5 26
28 ผินแจ่มวิชาสอน 1 0 3 4 4 10 7 7 21
29 สาธิตอุดมศึกษา 1 0 2 3 8 7 14 5 29
30 ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1 0 0 1 4 3 4 4 11
31 ชุมชนวัดหนองค้อ 0 3 1 4 3 8 3 7 14
32 สัตหีบ (เขตฐานทัพเรือ) 0 1 1 2 1 7 3 2 11
33 บ้านรถไฟ 0 1 0 1 5 5 5 1 15
34 นาวิกโยธินบูรณะ 0 1 0 1 5 4 3 8 12
35 บุญจิตวิทยา 0 1 0 1 3 12 7 5 22
36 บำรุงศิษย์ศึกษา 0 0 2 2 0 3 0 0 3
37 ผู้รู้ ญส.ส.80 0 0 1 1 2 3 5 1 10
38 รัตนชัยศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 4 3
รวม 199 184 160 543 803 475 289 236 1,567