กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน
enlightenedกำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันenlightened
วันที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานที่จัดการแข่งขัน
6 พ.ย. 61 ภาษาไทย โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
6 พ.ย. 61 คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ
6 พ.ย. 61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีราชา
6 พ.ย. 61 ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
6 พ.ย. 61 ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
7 พ.ย. 61 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
7 พ.ย. 61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
7 พ.ย. 61 ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนบางละมุง
8 พ.ย. 61 วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์สมุทร
8 พ.ย. 61 สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


 
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16:05 น.