งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก 6 พ.ย. 2561 09.00-10.15
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีราชา ห้องอาเซียนศึกษา 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธรักษา 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธรักษา 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องลีลาวดี 6 พ.ย. 2561 09.00-15.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องลีลาวดี 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]