สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศรีราชา ได้  85  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สิงห์สมุทร ได้  75  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 101 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บางละมุง ได้  68  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ได้  67  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 5  โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้  60  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 102 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สัตหีบวิทยาคม ได้  50  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สุรศักดิ์วิทยาคม ได้  45  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ได้  31  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 9  พลูตาหลวงวิทยา ได้  29  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ได้  24  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บึงศรีราชาพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้  23  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ประเสริฐสุข ได้  18  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สว่างบริบูรณ์วิทยา ได้  17  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อักษรพัทยา ได้  16  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ดาราสมุทร ได้  16  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 17  เซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้  15  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 18  อักษรศึกษา ได้  15  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ศรีสุวิช ได้  15  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 20  อัสสัมชัญศรีราชา ได้  13  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 22  อักษรเทพประสิทธิ์ ได้  10  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เทศบาลแหลมฉบัง 3 ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 24  พัทธยาอรุโณทัย ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สาธิตอุดมศึกษา ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เลิศปัญญา ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 27  เกาะสีชัง ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ตันตรารักษ์ ได้  7  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 29  บ้านรถไฟ ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 30  นาวิกโยธินบูรณะ ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ผินแจ่มวิชาสอน ได้  4  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 32  ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 33  บุญจิตวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ชุมชนวัดหนองค้อ ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ผู้รู้ ญส.ส.80 ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สัตหีบ (เขตฐานทัพเรือ) ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 37  บำรุงศิษย์ศึกษา ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 38  รัตนชัยศึกษา ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ