งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 (สพม.2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับสมัครเปิดให้ดำเนินลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันถึงวันที่

20 ตุลาคม 2561
เวลา 23.59 น. 

คลิก ลงทะเบียนการแข่งขัน

ประกาศ จากศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียน
ให้ส่งรูปเล่มการนำเสนอภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
และจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ครูสมบัติ ไชยศร 085-326-4282 ผู้ประสานงาน
 

การแข่งขันดนตรีไทย  

รายการที่ 120

การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6  หมายถึง 
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6  

รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 20:42 น.

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 

กำหนดการจัดการแข่งขัน ทุกรายการแข่งขัน  (Update 20 กันยายน 2561)
 

กำหนดการจัดการแข่งขัน ► กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 23:07 น.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 - 20 ตุลาคม  2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ตุลาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 21 - 27 ตุลาคม  2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5 - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5-10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:41 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

ประกาศ

ทุกโรงเรียนสามารถติดต่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ที่ ดังนี้
 
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.2  ติดต่อ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   ชั้น 3 โทร. 02 930 4490 - 2  ต่อ 120-122 

สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ในพื้นที่ หากมีความประสงค์ขอรับ  USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขอให้นำส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 ในการขอรับข้อมูล
และแจ้งบุคคลากรผู้ประสานงาน และรับผิดชอบในการดำเนินการรับสมัครของทางโรงเรียน
พร้อมแจ้งที่อยู่ หรือช่องทางในการนำส่งข้อมูล มาทาง supervisor.spm2@gmail.com 


ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย 
(ผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันฯ)
โทร. 092 858 8825 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ (ผู้ดูแลระบบการสมัคร)

โทร. 083 544 5563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 5,768
จำนวนนักเรียน 13,322
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,577
จำนวนกรรมการ 602
ครู+นักเรียน 21,899
ครู+นักเรียน+กรรมการ 22,501

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 559
เมื่อวาน 3,140
สัปดาห์นี้ 88,573
สัปดาห์ที่แล้ว 163,027
เดือนนี้ 219,024
เดือนที่แล้ว 19,624
ปีนี้ 239,911
ทั้งหมด 239,911