งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 (สพม.2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ ระบบได้โอนข้อมูลตัวแทนการแข่งขันไปยังระดับชาติแล้ว
ขอให้ตัวแทนการแข่งขันของเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายการ 
ดำเนินการเข้าระบบลงทะเบียน ตรวจสอบชื่อครูและนักเรียน
และดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวครูและนักเรียน 
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ตามปฏิทินที่ระดับชาติกำหนด
ที่เว็บไชต์ของ สพม.ระดับชาติ (คลิกURL)
https://www.central68.sillapa.net/sm-center/
โดยใช้ USERNAME และ PASSWORD เดิม
 
ในส่วนของโรงเรียนที่ต้องการพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ 
<<< สามารถดำเนินการพิมพ์ได้ตามปกติจากเมนูด้านซ้ายมือ

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                               ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร


หมายเหตุ สำหรับการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้สอน หรือการเพิ่มจำนวนนักเรียน
ครูผู้สอน ขอให้แนบไฟล์เอกสารการขอเปลี่ยน/เพิ่มนักเรียน ครูผู้สอน
ในระบบโปรแกรมลงทะเบียนด้วย


 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 - 20 ตุลาคม  2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ตุลาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 28 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5 - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5-10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:41 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

ประกาศ

ทุกโรงเรียนสามารถติดต่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ที่ ดังนี้
 
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.2  ติดต่อ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   ชั้น 3 โทร. 02 930 4490 - 2  ต่อ 120-122 

สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ในพื้นที่ หากมีความประสงค์ขอรับ  USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขอให้นำส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 ในการขอรับข้อมูล
และแจ้งบุคคลากรผู้ประสานงาน และรับผิดชอบในการดำเนินการรับสมัครของทางโรงเรียน
พร้อมแจ้งที่อยู่ หรือช่องทางในการนำส่งข้อมูล มาทาง supervisor.spm2@gmail.com 


ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย 
(ผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันฯ)
โทร. 092 858 8825 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ (ผู้ดูแลระบบการสมัคร)

โทร. 083 544 5563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 5,768
จำนวนนักเรียน 13,313
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,608
จำนวนกรรมการ 1,295
ครู+นักเรียน 21,921
ครู+นักเรียน+กรรมการ 23,216
ประกาศผลแล้ว 230/234 (98.29%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1,270
เมื่อวาน 2,240
สัปดาห์นี้ 3,510
สัปดาห์ที่แล้ว 21,046
เดือนนี้ 24,633
เดือนที่แล้ว 14,052
ปีนี้ 87,181
ทั้งหมด 816,267