งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 (สพม.2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ ระบบได้โอนข้อมูลตัวแทนการแข่งขันไปยังระดับชาติแล้ว
ขอให้ตัวแทนการแข่งขันของเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายการ 
ดำเนินการเข้าระบบลงทะเบียน ตรวจสอบชื่อครูและนักเรียน
และดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวครูและนักเรียน 
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ตามปฏิทินที่ระดับชาติกำหนด
ที่เว็บไชต์ของ สพม.ระดับชาติ (คลิกURL)
https://www.central68.sillapa.net/sm-center/
โดยใช้ USERNAME และ PASSWORD เดิม
 
ในส่วนของโรงเรียนที่ต้องการพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ 
<<< สามารถดำเนินการพิมพ์ได้ตามปกติจากเมนูด้านซ้ายมือ

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                               ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร


หมายเหตุ สำหรับการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้สอน หรือการเพิ่มจำนวนนักเรียน
ครูผู้สอน ขอให้แนบไฟล์เอกสารการขอเปลี่ยน/เพิ่มนักเรียน ครูผู้สอน
ในระบบโปรแกรมลงทะเบียนด้วย


 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 - 20 ตุลาคม  2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ตุลาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 28 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5 - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5-10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:41 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

ประกาศ

ทุกโรงเรียนสามารถติดต่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ที่ ดังนี้
 
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.2  ติดต่อ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   ชั้น 3 โทร. 02 930 4490 - 2  ต่อ 120-122 

สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ในพื้นที่ หากมีความประสงค์ขอรับ  USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขอให้นำส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 ในการขอรับข้อมูล
และแจ้งบุคคลากรผู้ประสานงาน และรับผิดชอบในการดำเนินการรับสมัครของทางโรงเรียน
พร้อมแจ้งที่อยู่ หรือช่องทางในการนำส่งข้อมูล มาทาง [email protected] 


ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย 
(ผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันฯ)
โทร. 092 858 8825 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ (ผู้ดูแลระบบการสมัคร)

โทร. 083 544 5563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 5,768
จำนวนนักเรียน 13,313
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,608
จำนวนกรรมการ 1,295
ครู+นักเรียน 21,921
ครู+นักเรียน+กรรมการ 23,216
ประกาศผลแล้ว 230/234 (98.29%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาห์ที่แล้ว 111
เดือนนี้ 123
เดือนที่แล้ว 46
ปีนี้ 2,199
ทั้งหมด 797,539