สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  วชิรธรรมสาธิต ได้  72  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 126 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  72  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ได้  68  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้  67  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้  63  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ฤทธิยะวรรณาลัย ได้  58  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เทพลีลา ได้  55  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สตรีศรีสุริโยทัย ได้  55  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สุรศักดิ์มนตรี ได้  50  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 103 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้  50  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 11  หอวัง ได้  50  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 89 เหรียญ 
อันดับที่ 12  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ได้  47  เหรียญทอง  34  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้  45  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 104 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้  45  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 15  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้  45  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 16  มัธยมวัดบึงทองหลาง ได้  43  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 17  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้  42  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 18  พรตพิทยพยัต ได้  40  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สารวิทยา ได้  37  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สิริรัตนาธร ได้  36  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้  36  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้  35  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 89 เหรียญ 
อันดับที่ 23  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ได้  35  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้  34  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 25  บางกะปิ ได้  34  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 26  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้  34  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 27  มัธยมวัดหนองจอก ได้  33  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 28  วัดสุทธิวราราม ได้  32  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ราชวินิตบางเขน ได้  30  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 30  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้  29  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 31  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 ได้  28  เหรียญทอง  34  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้  28  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 33  ลาดปลาเค้าพิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 34  พระโขนงพิทยาลัย ได้  25  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ปทุมคงคา ได้  25  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 36  นนทรีวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ได้  23  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ราชดำริ ได้  22  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 39  มัธยมวัดธาตุทอง ได้  22  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ศรีพฤฒา ได้  22  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ได้  20  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 42  ยานนาเวศวิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 43  ดอนเมืองจาตุรจินดา ได้  18  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 44  เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ได้  17  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ฤทธิยะวรรณาลัย2 ได้  17  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 46  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ได้  16  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 47  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้  16  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 48  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ได้  15  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้  14  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 50  อัสสัมชัญศึกษา ได้  13  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 51  พิบูลประชาสรรค์ ได้  12  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 52  มัธยมบ้านบางกะปิ ได้  11  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 53  วัฒนาวิทยาลัย ได้  11  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 54  ไทยคริสเตียน ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 55  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 56  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 57  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้  8  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 58  พระแม่มารีสาทร ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 59  ลาซาล ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 60  อรรถวิทย์ ได้  7  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 61  วาสุเทวี ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 62  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 63  สารสาสน์พิทยา ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 64  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 65  สรรพาวุธวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 66  พิบูลอุปถัมภ์ ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 67  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 68  มัธยมประชานิเวศน์ ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 69  สาธิตพัฒนา ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 70  อัสสัมชัญ ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 71  พุทธจักรวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 72  ปราโมชวิทยารามอินทรา ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 73  อุดมศึกษา ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 74  ไผทอุดมศึกษา ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 75  อันวารุ้ลอิสลาม ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 76  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 77  แม่พระฟาติมา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 78  เจ้าพระยาวิทยาคม ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 79  โสมาภาพัฒนา ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 80  นิพัทธ์วิทยา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 81  พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 82  มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 83  พระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 84  นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 85  ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 86  วิชูทิศ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 87  DEMO ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 88  สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ