สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 70 35 15 2 120
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 68 41 22 8 131
3 วชิรธรรมสาธิต 68 39 15 17 122
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 67 29 15 9 111
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 63 42 26 13 131
6 ฤทธิยะวรรณาลัย 58 36 16 14 110
7 สตรีศรีสุริโยทัย 55 21 23 16 99
8 เทพลีลา 50 35 21 24 106
9 สุรศักดิ์มนตรี 50 32 21 7 103
10 หอวัง 50 27 12 7 89
11 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 49 31 24 13 104
12 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 45 20 12 14 77
13 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 44 39 20 10 103
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 44 26 11 6 81
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 42 35 20 16 97
16 พรตพิทยพยัต 40 25 19 19 84
17 มัธยมวัดบึงทองหลาง 38 24 18 14 80
18 สารวิทยา 37 16 22 14 75
19 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 36 34 19 9 89
20 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 36 27 12 20 75
21 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 35 37 17 9 89
22 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 34 30 9 6 73
23 บางกะปิ 34 29 21 15 84
24 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 34 27 19 13 80
25 วัดสุทธิวราราม 32 24 22 9 78
26 สิริรัตนาธร 31 31 14 18 76
27 ราชวินิตบางเขน 30 23 11 17 64
28 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 29 25 27 11 81
29 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 28 34 24 19 86
30 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 28 26 16 21 70
31 มัธยมวัดหนองจอก 27 26 11 16 64
32 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 25 31 17 18 73
33 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 25 25 23 20 73
34 นนทรีวิทยา 23 33 24 32 80
35 พระโขนงพิทยาลัย 23 22 16 22 61
36 มัธยมวัดธาตุทอง 22 26 9 16 57
37 ศรีพฤฒา 22 24 18 15 64
38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 20 2 0 0 22
39 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 19 21 15 17 55
40 ราชดำริ 18 32 18 21 68
41 ดอนเมืองจาตุรจินดา 18 19 10 19 47
42 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 17 39 34 33 90
43 ฤทธิยะวรรณาลัย2 17 18 13 12 48
44 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 16 23 15 19 54
45 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 16 20 22 27 58
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 15 24 8 14 47
47 ปทุมคงคา 15 14 31 24 60
48 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 14 19 12 17 45
49 อัสสัมชัญศึกษา 13 20 29 16 62
50 ยานนาเวศวิทยาคม 11 19 20 25 50
51 วัฒนาวิทยาลัย 11 10 2 2 23
52 ไทยคริสเตียน 10 7 9 9 26
53 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 6 7 5 23
54 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 8 21 10 12 39
55 พระแม่มารีสาทร 8 7 10 14 25
56 ลาซาล 8 7 8 7 23
57 มัธยมบ้านบางกะปิ 7 17 14 15 38
58 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 7 13 11 9 31
59 อรรถวิทย์ 7 9 7 6 23
60 วาสุเทวี 7 5 6 2 18
61 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 7 3 0 1 10
62 สารสาสน์พิทยา 6 3 3 2 12
63 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 6 0 0 0 6
64 สรรพาวุธวิทยา 5 17 6 5 28
65 พิบูลประชาสรรค์ 5 13 9 5 27
66 พิบูลอุปถัมภ์ 5 9 5 16 19
67 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 5 6 4 4 15
68 มัธยมประชานิเวศน์ 4 8 8 9 20
69 สาธิตพัฒนา 4 6 5 0 15
70 อัสสัมชัญ 4 4 5 6 13
71 พุทธจักรวิทยา 4 4 3 8 11
72 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 6 5 8 14
73 อุดมศึกษา 3 2 5 3 10
74 ไผทอุดมศึกษา 3 1 0 1 4
75 อันวารุ้ลอิสลาม 2 3 8 6 13
76 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 0 0 0 2
77 แม่พระฟาติมา 2 0 0 0 2
78 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 3 2 2 6
79 โสมาภาพัฒนา 1 2 3 0 6
80 นิพัทธ์วิทยา 1 1 0 3 2
81 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 0 1 0 2
82 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 1 0 0 1 1
83 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
84 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 1 2 4 3
85 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 1 0 0 1
86 วิชูทิศ 0 0 1 2 1
87 DEMO 0 0 0 0 0
88 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0 0 0
รวม 1,860 1,552 1,047 940 5,399