สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 25 12 64
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 22 19 14 55
3 หอวัง 20 11 13 44
4 วชิรธรรมสาธิต 19 16 11 46
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 18 18 12 48
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16 17 11 44
7 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 16 14 21 51
8 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 16 10 15 41
9 เทพลีลา 16 7 13 36
10 สตรีศรีสุริโยทัย 14 15 13 42
11 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14 2 9 25
12 ฤทธิยะวรรณาลัย 13 18 11 42
13 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 12 13 7 32
14 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11 14 11 36
15 พรตพิทยพยัต 11 11 8 30
16 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 10 6 2 18
17 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9 9 10 28
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9 9 8 26
19 มัธยมวัดหนองจอก 9 5 6 20
20 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8 8 2 18
21 ราชวินิตบางเขน 8 5 6 19
22 บางกะปิ 8 4 8 20
23 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 7 11 8 26
24 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 7 10 8 25
25 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 7 10 2 19
26 วัดสุทธิวราราม 7 9 10 26
27 สารวิทยา 7 7 7 21
28 สิริรัตนาธร 7 6 6 19
29 ยานนาเวศวิทยาคม 7 5 3 15
30 สุรศักดิ์มนตรี 5 9 11 25
31 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 5 4 4 13
32 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 5 3 5 13
33 ปทุมคงคา 5 3 3 11
34 มัธยมวัดบึงทองหลาง 4 7 9 20
35 นนทรีวิทยา 4 5 4 13
36 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 4 5 3 12
37 พิบูลประชาสรรค์ 4 5 0 9
38 ฤทธิยะวรรณาลัย2 4 4 1 9
39 ศรีพฤฒา 4 4 0 8
40 ราชดำริ 4 3 3 10
41 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 3 0 7
42 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 3 3 3 9
43 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 2 2 7
44 ดอนเมืองจาตุรจินดา 3 0 3 6
45 อัสสัมชัญศึกษา 3 0 1 4
46 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 7 8 17
47 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 7 5 14
48 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 7 4 13
49 มัธยมวัดธาตุทอง 2 6 7 15
50 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 6 6 14
51 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 2 4 3 9
52 สารสาสน์พิทยา 2 3 0 5
53 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 0 2 4
54 อัสสัมชัญ 2 0 1 3
55 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 3 3 7
56 ลาซาล 1 2 2 5
57 ไทยคริสเตียน 1 2 1 4
58 มัธยมบ้านบางกะปิ 1 1 5 7
59 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 1 0 2
60 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 0 2
61 วาสุเทวี 1 0 3 4
62 พระโขนงพิทยาลัย 0 5 3 8
63 วัฒนาวิทยาลัย 0 3 2 5
64 อรรถวิทย์ 0 3 1 4
65 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 0 2 2 4
66 สรรพาวุธวิทยา 0 2 1 3
67 ไผทอุดมศึกษา 0 2 1 3
68 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 2 0 2
69 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 1 3 4
70 พิบูลอุปถัมภ์ 0 1 3 4
71 พุทธจักรวิทยา 0 1 2 3
72 สาธิตพัฒนา 0 1 1 2
73 มัธยมประชานิเวศน์ 0 0 4 4
74 พระแม่มารีสาทร 0 0 2 2
75 โสมาภาพัฒนา 0 0 2 2
76 แม่พระฟาติมา 0 0 1 1
77 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1
78 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 1 1
79 อุดมศึกษา 0 0 0 0
80 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0
81 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0 0
82 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0 0
83 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0 0
84 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
85 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0
86 วิชูทิศ 0 0 0 0
87 DEMO 0 0 0 0
88 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0 0
รวม 444 447 399 1,290

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]