สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
2 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  
3 โรงเรียนนทรีวิทยา  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒  
11 โรงเรียนบางกะปิ  
12 โรงเรียนปทุมคงคา  
13 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
14 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
15 โรงเรียนราชดำริ  
16 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
17 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
18 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
19 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
20 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  
21 โรงเรียนศรีพฤฒา  
22 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  
23 โรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ  
24 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
25 โรงเรียนสารวิทยา  
26 โรงเรียนสิริรัตนาธร  
27 โรงเรียนสีกันต์วัฒนานันท์อุปถัมภ์  
28 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  
29 โรงเรียนหอวัง  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ สุวรรณภูมิ  
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
35 โรงเรียนเทพลีลา  
36 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
37 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]