วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 4
5 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 5
6 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 6
7 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 6
8 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 8
9 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 9
10 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 10
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 11
12 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 51 เข้าร่วม 12
13 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48 เข้าร่วม 13
14 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 14
15 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 15
16 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
17 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
18 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 5
6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 6
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 7
8 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 9
10 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 10
11 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 10
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 12
13 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 13
14 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 13
15 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 4
5 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 5
6 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
7 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 7
8 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 8
9 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
10 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 11
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 12
13 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 13
14 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 14
15 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 4
5 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 4
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
7 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 8
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 9
10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
11 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 4
5 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 4
6 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
7 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 7
8 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 7
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
10 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
11 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
12 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
13 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 13
14 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
15 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
16 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 4
5 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 5
6 โสมาภาพัฒนา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 6
7 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 7
8 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8
9 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 9
10 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 10
11 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 11
12 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 12
13 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 13
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 14
15 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 15
16 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 16
17 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 17
18 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 18
19 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 4
5 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 4
6 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 6
7 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 7
8 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 8
9 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 9
10 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 9
11 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 11
12 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 12
13 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 12
14 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 14
15 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 51 เข้าร่วม 15
16 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 16
17 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 16
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 16
19 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 16
20 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 4
5 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 4
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 6
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 6
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
9 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
10 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 10
11 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 11
12 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 11
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 11
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 14
15 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 15
16 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 16
17 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 16
18 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 18
19 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 18
20 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4
5 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4
6 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 7
8 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 8
9 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 9
10 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 10
11 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64.33 ทองแดง 11
12 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4
5 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 5
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
7 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 4
5 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 4
6 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 6
7 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 6
8 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 6
9 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 6
10 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 10
11 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 10
12 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 12
13 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 12
14 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 12
15 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 12
16 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 16
17 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 16
18 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 16
19 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
20 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
21 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
22 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
23 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
24 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
25 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
26 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
27 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
28 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
29 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 5
6 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
8 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
9 สาธิตพัฒนา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
11 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6
12 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12
13 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12
14 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12
15 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 15
16 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 15
17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 17
18 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 17
19 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 17
20 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 17
21 อันวารุ้ลอิสลาม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 17
22 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 22
23 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 22
24 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 4
5 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5
6 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5
7 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5
8 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
9 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
10 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
11 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
12 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
13 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
14 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
16 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
17 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
18 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
19 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
20 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
21 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
22 วาสุเทวี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
23 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
24 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19
25 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 25
26 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 25
27 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 25
28 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
29 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
6 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
7 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
8 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
9 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
10 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
11 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
12 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 6
14 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 14
15 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 14
16 สาธิตพัฒนา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 14
17 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 14
18 อันวารุ้ลอิสลาม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 14
19 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 14
20 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.86 ทอง 4
5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97.5 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.5 ทอง 6
7 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 7
8 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.5 ทอง 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 9
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 9
11 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.5 เงิน 11
12 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.5 เงิน 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.5 เงิน 12
14 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 14
15 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 14
16 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 16
17 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 17
18 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.5 เข้าร่วม 18
19 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 19
20 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 20
21 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48.5 เข้าร่วม 21
22 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48.5 เข้าร่วม 21
23 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.5 เข้าร่วม 23
24 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 24
25 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 24
26 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 26
27 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 27
28 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.95 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.85 ทอง 4
5 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.84 ทอง 5
6 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.81 ทอง 6
7 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 7
8 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 8
9 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.5 เงิน 9
10 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.5 เงิน 10
11 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.5 เงิน 11
12 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12
13 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.5 ทองแดง 13
14 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
15 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57.5 เข้าร่วม 15
16 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.5 เข้าร่วม 16
17 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 17
18 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.5 เข้าร่วม 18
19 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45.5 เข้าร่วม 19
20 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45 เข้าร่วม 20
21 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.5 เข้าร่วม 21
22 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 22
23 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 22
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 24
25 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 17.5 เข้าร่วม 25
26 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 5 เข้าร่วม 26
27 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 4
5 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.5 เงิน 5
6 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 6
7 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.5 เงิน 7
8 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8
9 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.5 เงิน 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 10
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 11
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.5 ทองแดง 12
13 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 13
14 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.5 เข้าร่วม 14
15 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.5 เข้าร่วม 14
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 16
17 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 17
18 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18
19 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.5 เข้าร่วม 19
20 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 20
21 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 20
22 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 39.5 เข้าร่วม 22
23 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37 เข้าร่วม 23
24 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 33.5 เข้าร่วม 24
25 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 25
26 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 26
27 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 27
28 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 27
29 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 4
5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.5 เงิน 5
6 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.5 เงิน 6
7 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 7
8 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 7
9 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 7
10 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.5 เงิน 10
11 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
12 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
13 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 13
14 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 14
15 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 14
16 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 16
17 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50.5 เข้าร่วม 17
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45 เข้าร่วม 18
19 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 19
20 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 19
21 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 19
22 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 22
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37 เข้าร่วม 23
24 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 35.5 เข้าร่วม 24
25 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 23.5 เข้าร่วม 25
26 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 18.5 เข้าร่วม 26
27 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.8 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.05 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.8 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.25 ทอง 4
5 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.5 ทอง 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.75 ทอง 6
7 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.5 เงิน 7
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 8
9 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.25 เงิน 9
10 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.25 เงิน 4
5 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.25 เงิน 5
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
2 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
2 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.61 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 5
6 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 6
7 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 6
8 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 8
9 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 9
10 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 10
11 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 11
12 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 12
13 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 12
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 14
15 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 15
16 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.33 เงิน 16
17 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 17
18 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
19 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 5
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง 6
7 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 7
8 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 8
9 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 9
10 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 9
11 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 11
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 12
13 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 13
14 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน 14
15 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน 15
16 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 16
17 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน 5
6 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 6
7 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 7
8 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 5
6 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 5
7 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 7
8 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 9
10 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 10
11 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง 4
5 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 5
6 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 6
7 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 7
8 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 7
9 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 9
10 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 10
11 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 11
12 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 12
13 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 13
14 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 14
15 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
16 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
17 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 4
5 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 6
7 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 6
8 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน 9
10 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 10
11 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 11
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 12
13 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 13
14 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.25 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 4
5 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5
6 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.66 เงิน 7
8 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 8
9 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 9
10 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 4
5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 5
6 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.66 เงิน 6
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน 7
8 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 5
6 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.66 เงิน 6
7 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 7
8 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.66 ทองแดง 8
9 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
10 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
11 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 4
5 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 5
6 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 6
7 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 8
9 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 8
10 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 10
11 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 10
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 12
13 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 13
14 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
15 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 6
7 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 7
8 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 8
10 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 10
11 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 11
12 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 12
13 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 12
14 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
15 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 4
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 5
6 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 6
7 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 8
9 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 8
10 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 11
12 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
13 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 4
5 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 5
6 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 4
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 4
6 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 6
7 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 6
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8
9 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 9
10 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 10
11 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 11
12 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 12
13 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 12
14 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 12
15 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 15
16 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 15
17 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 15
18 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 18
19 พุทธจักรวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 19
20 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 19
21 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 19
22 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 22
23 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 22
24 วาสุเทวี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 22
25 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 22
26 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53 เข้าร่วม 26
27 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 27
28 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 49 เข้าร่วม 28
29 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48 เข้าร่วม 29
30 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47 เข้าร่วม 30
31 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 35 เข้าร่วม 31

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 5
6 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 6
7 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 7
8 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 7
9 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9
10 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 10
11 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 11
12 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 11
13 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 13
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 13
15 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 13
16 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 13
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 13
18 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 18
19 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 19
20 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 20
21 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 20
22 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 22
23 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 22
24 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 22
25 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 25
26 อุดมศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 49 เข้าร่วม 26
27 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 5
6 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 7
8 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 8
9 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 9
10 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64.67 ทองแดง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54.67 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 5
6 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 6
7 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 7
8 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 8
9 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 8
10 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
6 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 6
7 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 6
8 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 8
10 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 10
11 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 10
12 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 12
13 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 13
14 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 14
15 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 15
16 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 5
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 6
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 6
8 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 6
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 6
10 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 10
11 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 10
12 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 12
13 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 12
14 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 14
15 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 15
16 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระมารดานิจจานุเคราะห์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 4
5 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน