สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วชิรธรรมสาธิต 72 39 15 17 126
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 72 35 15 2 122
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 68 41 22 8 131
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 67 29 15 9 111
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 63 42 26 13 131
6 ฤทธิยะวรรณาลัย 58 36 16 14 110
7 เทพลีลา 55 35 21 24 111
8 สตรีศรีสุริโยทัย 55 21 23 16 99
9 สุรศักดิ์มนตรี 50 32 21 7 103
10 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 50 31 24 13 105
11 หอวัง 50 27 12 7 89
12 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 47 34 19 9 100
13 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 45 39 20 10 104
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 45 26 11 6 82
15 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 45 20 12 14 77
16 มัธยมวัดบึงทองหลาง 43 24 18 14 85
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 42 35 20 16 97
18 พรตพิทยพยัต 40 25 19 19 84
19 สารวิทยา 37 16 22 14 75
20 สิริรัตนาธร 36 31 14 18 81
21 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 36 27 12 20 75
22 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 35 37 17 9 89
23 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 35 25 23 20 83
24 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 34 30 9 6 73
25 บางกะปิ 34 29 21 15 84
26 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 34 27 19 13 80
27 มัธยมวัดหนองจอก 33 26 11 16 70
28 วัดสุทธิวราราม 32 24 22 9 78
29 ราชวินิตบางเขน 30 23 11 17 64
30 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 29 25 27 11 81
31 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 28 34 24 19 86
32 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 28 26 16 21 70
33 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 25 31 17 18 73
34 พระโขนงพิทยาลัย 25 22 16 22 63
35 ปทุมคงคา 25 14 31 24 70
36 นนทรีวิทยา 23 33 24 32 80
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 23 21 15 17 59
38 ราชดำริ 22 32 18 21 72
39 มัธยมวัดธาตุทอง 22 26 9 16 57
40 ศรีพฤฒา 22 24 18 15 64
41 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 20 2 0 0 22
42 ยานนาเวศวิทยาคม 18 19 20 25 57
43 ดอนเมืองจาตุรจินดา 18 19 10 19 47
44 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 17 39 34 33 90
45 ฤทธิยะวรรณาลัย2 17 18 13 12 48
46 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 16 23 15 19 54
47 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 16 20 22 27 58
48 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 15 24 8 14 47
49 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 14 19 12 17 45
50 อัสสัมชัญศึกษา 13 20 29 16 62
51 พิบูลประชาสรรค์ 12 13 9 5 34
52 มัธยมบ้านบางกะปิ 11 17 14 15 42
53 วัฒนาวิทยาลัย 11 10 2 2 23
54 ไทยคริสเตียน 10 7 9 9 26
55 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 6 7 5 23
56 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 8 21 10 12 39
57 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 8 13 11 9 32
58 พระแม่มารีสาทร 8 7 10 14 25
59 ลาซาล 8 7 8 7 23
60 อรรถวิทย์ 7 9 7 6 23
61 วาสุเทวี 7 5 6 2 18
62 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 7 3 0 1 10
63 สารสาสน์พิทยา 6 3 3 2 12
64 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 6 0 0 0 6
65 สรรพาวุธวิทยา 5 17 6 5 28
66 พิบูลอุปถัมภ์ 5 9 5 16 19
67 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 5 6 4 4 15
68 มัธยมประชานิเวศน์ 4 8 8 9 20
69 สาธิตพัฒนา 4 6 5 0 15
70 อัสสัมชัญ 4 4 5 6 13
71 พุทธจักรวิทยา 4 4 3 8 11
72 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 6 5 8 14
73 อุดมศึกษา 3 2 5 3 10
74 ไผทอุดมศึกษา 3 1 0 1 4
75 อันวารุ้ลอิสลาม 2 3 8 6 13
76 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 0 0 0 2
77 แม่พระฟาติมา 2 0 0 0 2
78 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 3 2 2 6
79 โสมาภาพัฒนา 1 2 3 0 6
80 นิพัทธ์วิทยา 1 1 0 3 2
81 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 0 1 0 2
82 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 1 0 0 1 1
83 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
84 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 1 2 4 3
85 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 1 0 0 1
86 วิชูทิศ 0 0 1 2 1
87 DEMO 0 0 0 0 0
88 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0 0 0
รวม 1,950 1,552 1,047 940 4,549