งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) จังหวัดนครปฐม

สรุปการแข่งขันรายวัน


การรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
ที่ รายการ word
1 SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2 SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3 SS-003 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4 SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5 SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6 SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
แบบรับรองความพิการของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิ๊ก 
การพิมพ์แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (SET) คลิ๊ก
 การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน  [รายละเอียด]
 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน และครุผู้สอน [รายละเอียด]
    มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
     3. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
              ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
          อนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
         (วันรายงานตัว)ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:02 น.
 • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน           19-22 พฤศจิกายน 2561
 • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ    23-26 พฤศจิกายน 2561
 • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                                 27-30 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                     1 ธันวาคม 2561
 • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                   3-7 ธันวาคม 2561
 • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                 15  ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคกลางและภาคตะวันออก25 ธันวาคม 2561
                                                                 
 • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)  หลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                               1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.
ที่พัก แผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว นครปฐม  คลิ๊ก
สนามจัดการแข่งขัน


เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 291
จำนวนนักเรียน 422
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 346
จำนวนกรรมการ 245
ครู+นักเรียน 768
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,013
ประกาศผลแล้ว 47/47 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 35
สัปดาห์ที่แล้ว 50
เดือนนี้ 83
เดือนที่แล้ว 22
ปีนี้ 1,210
ทั้งหมด 75,901