ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 4 3 4 11 17 1 3 0 21
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 3 2 9 14 1 1 0 16
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 4 2 2 8 11 1 0 1 12
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 4 1 1 6 10 3 1 3 14
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 4 1 1 6 8 1 0 1 9
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 3 2 1 6 10 1 2 1 13
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 3 0 0 3 7 1 0 0 8
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง 2 3 1 6 9 3 3 0 15
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 3 1 6 6 2 1 2 9
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 2 2 2 6 8 2 0 0 10
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี 2 2 0 4 5 1 0 0 6
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 2 1 0 3 8 0 1 0 9
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี 2 0 1 3 5 0 1 0 6
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 1 2 3 6 11 2 0 0 13
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 1 2 1 4 6 1 1 0 8
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี 1 1 3 5 8 1 0 0 9
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 1 0 1 2 5 0 1 0 6
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 1 0 1 2 4 0 2 0 6
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 0 2 1 3 8 0 2 1 10
21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 0 1 1 2 7 2 3 0 12
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี 0 1 1 2 5 2 2 1 9
23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 0 1 1 2 5 1 1 0 7
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว 0 1 0 1 3 0 1 0 4
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 2 2 0 0 4
26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 45 34 29 108 185 29 26 10 240