สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้  17  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ได้  11  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้  10  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ได้  8  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้  8  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ