สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 22 35 26
2 002 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 18 26 21
3 003 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 10 16 12
4 004 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 7 14 10
5 005 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 14 23 18
6 006 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 11 19 11
7 007 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 13 18 15
8 008 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี 14 27 19
9 009 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 10 16 13
10 010 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 21 19
11 011 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 8 13 10
12 012 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 4 8 5
13 013 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 21 31 26
14 014 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท 4 4 4
15 015 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง 16 21 19
16 016 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 15 22 18
17 017 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 15 15
18 018 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี 9 13 12
19 019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 6 9 8
20 020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 7 8 7
21 021 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี 7 10 9
22 022 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว 7 7 7
23 023 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 13 15 14
24 026 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 11 16 14
25 027 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี 9 11 10
26 028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด 4 4 4
รวม 291 422 346
768

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเนตรชนก รินจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร 085-4851415
นายอนุรัต อ้นสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 097-2378242
นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 080-0242230
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]