ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 4 3 4 11
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 3 2 9
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 4 2 2 8
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 4 1 1 6
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 4 1 1 6
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 3 2 1 6
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 3 0 0 3
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง 2 3 1 6
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 3 1 6
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 2 2 2 6
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี 2 2 0 4
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 2 1 0 3
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี 2 0 1 3
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 2 0 0 2
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 1 2 3 6
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 1 2 1 4
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี 1 1 3 5
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 1 0 1 2
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 1 0 1 2
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 0 2 1 3
21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 0 1 1 2
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี 0 1 1 2
23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 0 1 1 2
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว 0 1 0 1
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท 0 0 0 0
26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด 0 0 0 0
รวม 45 34 29 108

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเนตรชนก รินจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร 085-4851415
นายอนุรัต อ้นสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 097-2378242
นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โทร. 080-0242230
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]