งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารเอนกประสงค์(บาสเก็ตบอล) ชั้น 1 ห้อง เวที 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-16 ภาคบ่าย ลำดับที่ 17-32 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 33-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารเอนกประสงค์(บาสเก็ตบอล) ชั้น 1 ห้อง เวที 1 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 48
09.00-17.00 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคบ่าย ลำดับที่ 1-16 วันที่ 27 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 17-32 ภาคบ่าย ลำดับที่ 33-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ชั้นลอย 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-16 ภาคบ่าย ลำดับที่ 17-32 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 33-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ชั้นลอย 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 48
09.00-17.00 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคบ่าย ลำดับที่ 1-16 วันที่ 27 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 17-32 ภาคบ่าย ลำดับที่ 33-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารเอนกประสงค์(บาสเก็ตบอล) ชั้น 1 ห้อง เวที 2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-16 ภาคบ่าย ลำดับที่ 17-32 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 33-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารเอนกประสงค์(บาสเก็ตบอล) ชั้น 1 ห้อง เวที 2 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 48
09.00-17.00 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคบ่าย ลำดับที่ 1-16 วันที่ 27 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 17-32 ภาคบ่าย ลำดับที่ 33-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารเอนกประสงค์(บาสเก็ตบอล) ชั้น 1 ห้อง เวที 3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-8 ภาคบ่าย ลำดับที่ 9-16 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 17-24 ภาคบ่าย 25-32 วันที่ 27 ธ.ค. ภาคเช้า 33-40 ภาคบ่าย 41-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารเอนกประสงค์(บาสเก็ตบอล) ชั้น 1 ห้อง เวที 3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
10.30-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-8 ภาคบ่าย ลำดับที่ 9-16 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 17-24 ภาคบ่าย 25-32 วันที่ 27 ธ.ค. ภาคเช้า 33-40 ภาคบ่าย 41-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 09.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 12.30 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้อง เธียร์เตอร์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-12 ภาคบ่าย ลำดับที่ 13-24 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 25-36 ภาคบ่าย ลำดับที่ 37-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พลศึกษา ชั้น 1 ห้อง มวยไทย 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 วันที่ 25 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 1-8 ภาคบ่าย ลำดับที่ 9-16 วันที่ 26 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 17-24 ภาคบ่าย 25-32 วันที่ 27 ธ.ค. ภาคเช้า ลำดับที่ 33-40 ภาคบ่าย ลำดับที่ 41-48 ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 น. ภาคบ่าย รายงานตัว เวลา 11.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]