งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โดม1(นาคาแคมป์) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 35

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 36 - 48
9.00 - 17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-15 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 , ลำดับที่ 16-35 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 36-48 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โดม1(นาคาแคมป์) 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 48
9.00 - 17.00 วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00 วันที่ 27 ธ.ค.61 ลำดับที่ 21 - 35 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 , ลำดับที่ 36-48 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โดม2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 27

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 28 - 48
9.00 - 17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 , ลำดับที่ 14-27 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 28-48 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โดม2 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
9.00 - 17.00 วันที่27 ธ.ค.61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 , ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) อาคารอเนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00 - 17.00 วันที่ 25 ลำดับที่ 1 - 15 รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. และลำดับที่ 16-26 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น , วันที่ 26 ลำดับที่ 27 - 38 รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. และลำดับที่ 39 - 48 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อาคารเอนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 25 ธ.ค.61 ลำดับที่ 1-30 รายงานตัว 07.30-08.30,ลำดับที่ 31-48รายงานตัว 11.00-12.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ห้องประชุม อาคาร 60 ปี พระพรหมเมธี 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1- 48 รายงานตัว 07.30 - 08.30
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ห้องประชุม อาคาร 60 ปี พระพรหมเมธี 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1- 48 รายงานตัว 07.30 - 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]