งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดธรรมศาลา หอประชุมภาวนากิตติคุณ 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-435 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-435 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ประชุม 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ประชุม 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 25 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมภาวนากิตติคุณ รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]