งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองศาลา 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. , ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30 - 12.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.30 น. , ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30 - 12.30 น. , ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น, ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.30 - 12.30 น
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.30 น. , ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30 - 12.30 น. , ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น, ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.30 - 12.30 น
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. , ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. , ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น, ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 12.00 - 12.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. , ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. , ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. , ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. , ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น, ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 12.00 - 12.30
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ห้อง ประชุม 25 ธ.ค. 2561 09.00 -15.00 รายงานตัวเวลา 7.30 - 8.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ห้อง ประชุม 26 ธ.ค. 2561 09.00-15.00 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. , ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. , ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น, ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 12.00 - 12.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. , ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. , ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น, ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น, ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 12.00 - 12.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]