::sp-center

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6.  146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7.  147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8.  014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
9.  149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10.  152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
11.  154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 12.  155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13.  156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 14.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
15.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 16.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
17.  768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 18.  169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]