งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2561 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 (อ.ว.น.ร่วมใจ) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ 7 พ.ย. 2561 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Discoveries 7 พ.ย. 2561 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 (อ.ว.น.ร่วมใจ) ชั้น 2 ห้อง ป.1/3(224) ป.1/4(225) 8 พ.ย. 2561 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 (อ.ว.น.ร่วมใจ) ชั้น 2 ห้อง ป.1/1(222) ป.1/2(223) 8 พ.ย. 2561 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 พ.ย. 2561 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 (100 ปี) ชั้น 4 ห้อง Conference (346) 7 พ.ย. 2561 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 (100 ปี) ชั้น 4 ห้อง Conference (346) 7 พ.ย. 2561 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 (100 ปี) ชั้น 5 ห้อง ห้องพลศึกษา(ดาดฟ้า) 8 พ.ย. 2561 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 (อ.ว.น.ร่วมใจ) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ 8 พ.ย. 2561 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 (100 ปี) ชั้น 2 ห้อง กลุ่ม1 (322) กลุ่ม2 (325) กลุ่ม3 (326) 7 พ.ย. 2561 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 (100 ปี) ชั้น 3 ห้อง กลุ่ม1 ป.2/1(331) กลุ่ม2 ป.2/4(334) กลุ่ม3 ป.3/2(335) 7 พ.ย. 2561 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 (100 ปี) ชั้น 4 ห้อง ป.4/1(341) 7 พ.ย. 2561 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 (อ.ว.น.ร่วมใจ) ชั้น 3 ห้อง กลุ่ม1 ป.5/4(235) กลุ่ม2 ป.5/1(232) กลุ่ม3 ห้องนาฏศิลป์(431) 8 พ.ย. 2561 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 (อ.ว.น.ร่วมใจ) ชั้น 4 ห้อง กลุ่ม1 ป.6/4(245) กลุ่ม2 ป.6/1(242) กลุ่ม3 ห้องการงานฯ(441) 8 พ.ย. 2561 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง อ.1/3 (123) 8 พ.ย. 2561 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง วัดหนัง ชั้น 2 ห้อง ศาลาสร้างใหม่ 7 พ.ย. 2561 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ (122) 7 พ.ย. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]