งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/1-3/2 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/3-3/4 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง/โรงยิม ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 ม.4/1 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่2พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชวินิต
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง/โรงยิม ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่2พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชวินิต
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง/โรงยิม ชั้น 3 ห้อง ม.5/1 ม.2/2 ม.2/1 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่2พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชวินิต
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง/โรงยิม ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่2พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชวินิต
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ป.5 6 พ.ย. 2561 09.00-11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ป.6 6 พ.ย. 2561 09.00-11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแสงเทียน 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสายฝน 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 - ป.5/6 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/11 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป.5/8-ป.5/9 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 5/10 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/10 6 พ.ย. 2561 09.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/9 6 พ.ย. 2561 09.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 6 พ.ย. 2561 09.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]